X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

התרת נישואין במעמד צד אחד

התרת נישואין בהסכמה: בעולם הגירושין בכלל, ובהתרות נישואין בפרט, הליך שמבוצע בהסכמה הינו יותר פשוט, זול ומהיר. משמעותה של הסכמה – היא ששני הצדדים מעוניינים, יחד, באותה המטרה. ככל ששני הצדדים מעוניינים להתגרש, ניתן לערוך עבורם הסכם מתאים ולהגישו בהסכמה.

במצבים שבהם מדובר בזוגות מעורבים (קרי מדתות שונות), הליך הגירושין מבחינה משפטית נקרא – התרת נישואין.

שיתוף פעולה בהתרת הנישואין

בהליך של התרת הנישואין יש צורך במספר מסמכים לביצוען. חלק מהמסמכים הם תצהירים של הצדדים עצמם ושל מכר קרוב (במקרה של חסר דת), חלקם עוסק במסמכים של המוסדות, כגון תמציות רישום ממשרד הפנים ועוד. בכל מקרה בנישואין אזרחיים, יש צורך גם בתעודת הנישואין (בין אם הנישואין בוצעו בקפריסין או ברוסיה או בכל מדינה אחרת מחוץ לישראל) כמו גם בתרגום נוטריוני נאמן למקור של התעודה.

הליך של שיתוף פעולה יכול תמיד להועיל לצורך החתמת הצדדים, במקרה מתאים – הבאת "מכר קרוב", תשלומי אגרות, והופעה בבית המשפט לענייני משפחה שיש לו את הסמכות לדון בנושא של התרת הנישואין.

התרת נישואין במעמד צד אחד

המצב המשפטי לעניין גירושין (התרת נישואין) של זוגות מעורבים הוא חוק השיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), תשכ"ט – 1959. קיימים סעיפים בחוק שעוסק בהתרת נישואין למקרים שבהם אין הסכמה בין הצדדים ואין שיתוף פעולה לצורך התרת הנישואין.

במקרה זה אין רלוונטיות למילים "הסכם", כיוון שאין הסכמה. יש צורך בהגשת תובענה מתאימה לבית המשפט לענייני משפחה.

הגשת תובענה להתרת נישואין – במסגרת הכנת התובענה יש לנמק את העילות להתרת הנישואין, בשים לב לדין המפורט בחוק עצמו. יש צורך בהבאת אסמכתאות, טפסים מתאימים והכל כפי המפורט והמקובל בדין.

כתב הגנה להתרת נישואין – לאחר הגשת התובענה יחוייב הצד שכנגד בהגשת כתב הגנה. שם יהיה עליו להגיב, באופן מפורט, לכל טענה וטענה מטענות התובענה.

קדם משפט בתובענה להתרת נישואין – לאחר הגשת כתבי הטענות יקויים קדם משפט בפני שופט בבית המשפט לענייני משפחה, אשר ינסה לגשר/לפשר בין הצדדים על המחלוקות שביניהם.

הוכחות בהתרת נישואין – ככל שבקדם המשפט לא הצליח בית המשפט להביא הצדדים להסכמות, ככל שלא הושג הסכם בין הצדדים, ייקבעו מועדים לדיוני הוכחות, שבמסגרתם ייחקר כל צד, יוצגו אסמכתאות ולאחר מכן יוגשו סיכומים בנושא התרת הנישואין, כאשר בסיומם – יינתן פסק דין הנושא התובענה להתרת הנישואין.

עורך דין להתרת נישואין – ברור גם ברור, כי כמו בכל תובענה, גם בהתרת נישואין, מומלץ לשכור שירותיו של עורך דין שעוסק בדיני משפחה ובהתרות נישואין על מנת לקבל ייצוג ראוי בניהול ההליך המשפטי.

סיכום

ככל שמדובר בנישואין מדתות שונות, ראוי ומומלץ לנסות להגיע להסכמות שבכל הנושאים שעל הפרק ולהביאם בפני עורך דין על מנת שיערוך הסכם מתאים. ככל שאין הסכמה בין הצדדים, ומי מהצדדים מעוניין בהתרת נישואין, אין מנוס בהגשת תובענה להתרת נישואין, תוך פעולות מתאימות לקידום ההליך המשפטי. כך או כך, עורך דין שעוסק בענייני משפחה ובהתרות נישואין יכול לסייע בקידום הגירושין/התרת הנישואין.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין