X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

גירושין בהסכמה – כיצד להתגרש אם קיימת הסכמה להתגרש?

ההחלטה להתגרש אינה פשוטה. במצבים שבהם יש סיכוי שהנישואין לא הגיעו לקיצם, רצוי לבחון אפשרות עם הצד השני לפנייה לטיפול זוגי. אם גמלה בליבכם ההחלטה לגירושין, וההחלטה היא סופית, רצוי לבחון את האפשרות לסיים את פרק הנישואין בהסכמה. קרי, בדרך של הסכם גירושין.

צדדים רבים מחליטים להתגרש בצורה ידידותית, ללא מאבקים בבית הדין הרבני או בבית המשפט.

דרך של הסכמה יעילה ועדיפה על דרך של הגשת תביעות. יחד עם זאת, יש להיות זהירים ולא להיקלע למצב שבו הצד השני "מנצל" את רצונו של האחר לסיים הנישואין בהסכמה ומחליט להגיש תביעות.

במצב שבו הצדדים מבינים את החשיבות לסיום ההליך בהסכמה וללא תביעות, יש להיוועץ עם עורך דין בכדי שייתן חוות דעתו לגבי הדרך הראויה לסיום הנישואין ולסימון קווים אדומים. עורך הדין שמתמחה בגירושין ינחה כיצד לנהל את המשא ומתן עם בן הזוג.

לגירושין בהסכמה יש חשיבות גדולה. כשיש ילדים הוא מונע מתיחות, מונע "שימוש" בילדים, מונע פעולות כוחניות, ובעיקר, משאיר את ההורים בקשר טוב.
שיתוף פעולה בין ההורים הוא בהחלט דבר מבורך.

הליך של גירושין בהסכמה מהיר יותר מדרך של הגשת תביעות, הליך של גירושין בהסכמה כרוך בפחות הוצאות משפטיות, והוא מהווה דרך של פשרה – שיעילה יותר מהכרעה בערכאה משפטית.

גירושין בהסכמה – איך זה עובד?

רצוי מאוד להיעזר בעורך דין לגירושין כשמנסחים הסכם גירושין. במידה ויש הסכמה בין צדדים, ובמידה ונחתם הסכם גירושין, יש לבחור את הערכאה המשפטית שתאשר את ההסכם גירושין. ניתן לאשר הסכם גירושין בבית משפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. כשמעורבים גם ילדים קטינים מומלץ מאוד לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה.

לאשר שנחתם הסכם גירושין, יש להגיש את ההסכם לערכאה המשפטית בכדי שתאשר את ההסכם ותיתן לו תוקף של פסק דין.

בכל מקרה, בהסכם גירושין יזומנו הצדדים לדיון בפני אותה ערכאה משפטית. השופט/דיין יבררו עם הצדדים אם ערכו וחתמו על ההסכם גירושין מהסכמה, מרצון טוב וחופשי ואם הבינו את המשמעויות של ההסכם שעליו הם חתמו.

במידה והערכאה השיפוטית תתרשם שהצדדים מבינים את ההסכם וההסכם נעשה מרצון טוב וחופשי הוא יאשר את ההסכם וייתן לו תוקף של פסק דין.

יש חשיבות גדולה לסעיפי הסכם הגירושין שכן ההסכם הוא שיקבע את ההסדר העתידי של הצדדים בעניין של הסדרי שהות, מזונות, חלוקת רכוש וכו'.

מה צריך לכלול בהסכם גירושין?

הסכם גירושין צריך לכלול את כל הנושאים הכרוכים בסיום פרק הנישואין. הסכם גירושין כולל את כל סעיפי הגירושין, לרבות תשלומי האגרה בבית הדין הרבני, הסכמת הצדדים למתן וקבלת גט, מועד החתימה על הבקשה לגירושין, סידור ענייני הכתובה, תוספתה ומזונות אישה.

הסכם הגירושין כולל את כל הנושאים הקשורים לעניין של משמורת הקטינים, הסדרי שהות של מי מהצדדים עם הילדים, תוכנית הורית, יציאת הקטינים לחו"ל, מקום מושבם הקבוע, חינוך הקטינים, החלטות לגבי בריאותם, שמות משפחתם, וכל עניין אחר הקשור בכך.

הסכם הגירושין כולל את כל הוראות המזונות של הקטינים. מתי ישולמו המזונות, צמידות התשלומים למדד, תקופות ההצמדה למדד, חלוקה לדמי מזונות ומדור, פירוט התשלומים המחולקים בין ההורים בחלקים שווים (הוצאות חינוך, חוגים, קייטנות, שיעורי עזר, הוצאות רפואיות).

הסכם הגירושין כולל את כל נושאי הרכוש, איזון המשאבים – חובות, זכויות סוציאליות, רכוש, נכסים, כספים, חשבונות בנקים וכו'.

הסכם גירושין כולל את כל הנושאים הכרוכים בדירה ובפירוק השיתוף (במידת הצורך) בנכס הנדל"ן.

ראוי לכלול בהסכם הגירושין את הצהרות הצדדים לגבי רצון טוב וחופשי. ראוי לכלול בהסכם הגירושין את ההוראות לגבי בדיקות משפטיות עובר להסכם, והוראות כלליות (לרבות פירוט הוראות החוק לאישור ההסכם).

הסכם גירושין טוב הוא הסכם גירושין שמנוסח בצורה פשוטה, שמונע ככל שניתן, פרשנות של הוראותיו.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין