X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

סעדים זמניים בהליכי גירושין: צו עיכוב, צו עיקול, צו הגנה ועוד

על מנת שניתן יהיה להבטיח קיומו של פסק דין שינתן בעתיד בהליכי הגירושין ועל מנת להכשיל ניסיון להימלטות או ניסיון להברחת רכוש של אחד מבני הזוג, יש לדרוש מבתי הדין ו/או מבתי המשפט לענייני משפחה קיומם סעדים זמניים. שכן, זהו אחד מהצעדים החשובים ביותר בבניית אסטרטגיית הליך הגירושין.

בתחום דיני משפחה, סעדים זמניים יינתנו בעיקר בתביעות העוסקות במזונות ובתביעות העוסקות בענייני רכוש.

חשוב לציין, כי לרוב רצוי וכדאי להגיש את הבקשות למתן סעדים זמניים ביחד עם הגשת התביעות העיקריות, וכן לבקש את מתן אותם הסעדים הזמניים במעמד צד אחד, זאת בכדי למנוע מצב של הימלטות ואו של הברחת נכסים מהירה מצדו של בן הזוג.

כמו כן, יודגש כי, יש השלכה מהותית למתן הסעד הזמני או אי מתן הסעד הזמני, כאמור, ועל כן, יש חשיבות גדולה לזמן בו מגישים את הבקשה לסעד זמני.

להלן דוגמאות לסעדים זמניים שניתן לדרוש בעת גירושין

  • צו עיכוב יציאה מן הארץ – צו לעיכוב יציאה מן הארץ בדרך כלל יינתן במקרים בהם קיים חשש ממשי כי אחד מבני הזוג עלול לעזוב את הארץ עם קבלת תביעה או עם קבלת פסק דין שניתן לרעתו. כמו כן, במקרים בהם קיים חשש ממשי כי בכוונת אחד מבני הזוג לחטוף את הילדים לחו"ל, יהא זה חכם ונכון אף לבקש צו עיכוב יציאה מן הארץ גם כנגד הילדים.יצוין כי, צו עיכוב יציאה מן הארץ יינתן במהלך תביעה שכבר מתנהלת ובמקרים יוצאי דופן יינתן בטרם החלו להתנהל ההליכים המשפטיים. שכן לאור חוק יסוד כבוד האדם וחירותו על מנת ליתן צו עיכוב יציאה מהארץ יש להוכיח חשש ממשי לכך שיש בכוונתו של בן הזוג לעזוב את הארץ.
  • צו עיקול – צו עיקול בדרך כלל יינתן במקרים בה קיים חשש לפיו אחד מבני הזוג ינקוט בפעולות להברחת רכושו על מנת שבן הזוג התובע לא יקבל את חלקו. דוגמאות להברחת רכוש מתבטאות במכירת רכוש משותף, העלמת כספים מח-ן בנק, מכירת הדירה המשותפת וכד'.את צו העיקול כאמור, כדאי לבקש מבית הדין או מבית המשפט ללא ידיעת בן הזוג עד שינתן הצו וירשם בכל הגופים הרלוונטיים. אולם, בכל מקרה, תהיה מוטלת על מבקש הסעד, החובה ליידע את בן הזוג על מתן הצו בכפוף לפרק הזמן שייקבע על ידי השוט או הרשם.
  • צו מניעה – צו מניעה הנו צו שבדרך כלל ניתן על מנת לאסור על אחד מבני הזוג לבצע כל שינוי (דיספוזיציה) ברכוש המשותף בין אם הוא רשום על שמם של שני הצדדים ובין אם לאו, לרבות בדרך של מכירה, מתנה, הלוואה, העברה לצד שלישי, השכרה וכד'.
  • צו הגנה – צו הגנה יינתן בד"כ על מנת להרחיק את בן הזוג האלים. מטרתו של הצו הנה, ליצור ריחוק והפרדה בין הצד הפוגע לצד הנפגע וכן להגביל את הצד הפוגע על ידי כך שייאסר עליו להחזיק נשק או להיכנס למקומות מסוימים, כמו מקומות בהם מצוי הצד הפגוע וכד'.בתי הדין או בתי המשפט לענייני משפחה יתנו את הצו האמור, כל עוד הוא הוגש בסמוך לאירוע האלים וכל עוד הוא נוכח כי יש חשש סביר לאלימות כלפי הצד הפגוע ו/או כלפי הילדים. צו הגנה, יכול שינתן במעמד צד אחד, אולם בתנאי שייערך דיון במעמד שני הצדדים לא יאוחר מ-7 ימים מיום שניתן. צו ההגנה ניתן לתקופה של עד 3 חודשים וניתן להאריכו מפעם לפעם עד לתקופה מירבית של שנה.
  • צו מרווה – צו מרווה הינו צו לעיקול זמני על נכסים המצויים בחו"ל. צו זה הוא מעין צו מניעה, שכל מטרתו היא למנוע מאחד מבני הזוג, בד"כ הצד הנתבע, להוציא נכסים משותפים ונכסים שלבן הזוג יש חלק בהם מתחום סמכותו של בית המשפט.כמו כן, הצו גם מגביל את הנתבע מלשנות את מצבם של הנכסים בתוך תחום השיפוט, כך שאם התובע יזכה בפס"ד נגד הנתבע, יהיו מספיק נכסים של הנתבע בתחום שיפוטו של בית המשפט שמתוכם יוכל התובע לממש את פסק הדין. יודגש כי, צו מרווה שיינתן כלפי הנתבע, יאסור עליו מלהוציא את נכסיו או לשנות את מצבם, אף אם הנכסים נמצאים בחו"ל.
  • צו אנטון פילר – זהו מעין צו לגילוי או צו לחיפוש. כלומר, בכפוף לצו אנטון פילר, יוכל התובע או מי מטעמו לערוך חיפוש לגבי מסמכים מסוימים וחפצים המצויים אצל הנתבע, ואשר בצורה זו או אחרת קשורים להליך המשפטי. צו יינתן כאשר קיים חשש שהמסמכים או החפצים המסוימים יושמדו או יוחבאו על ידי הנתבע.לדוגמא, צו מעין זה יכול שינתן לגבי מסמכים וסרטים השמורים על מחשבים וכן לגבי הקלטות למיניהן. לאחר עיון במסמכים או בחפצים כאמור, ניתן יהיה להעבירם למקום בטוח כדי שבבוא העת ניתן יהיה להציגם כראיות בבית הדין או בבית המשפט.

לסיכום, ניתן לציין ולהסיק מכל האמור לעיל, כי שקילת הצורך בבקשת סעדים זמניים כבר בתחילת ההליכים המשפטיים הנו צעד חשוב ביותר בבניית אסטרטגיית הגירושין שלכם. אולם, חשוב עוד יותר לציין כי רצוי שלא לנקוט בשום סעד, לפני שגיבשתם את אסטרטגית הגירושין כולה, מאחר ולעיתים סעד זמני שקיבלתם עלול להתגלות כמכשול משמעותי להשגת מטרותיכם.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין