X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

ידועים בציבור – מידע משפטי

המושג ידועים בציבור, בדרך כלל, עונה להגדרה, לפיה מדובר באותם בני זוג המקיימים ביניהם יחסי שיתוף מלאים לרבות ניהול משק בית משותף ולמעט היותם נשואים זה לזו. היינו, על מנת שבני זוג יוכרו כידועים בציבור עליהם למלא קיומם של שני תנאים מצטברים. האחד, הנו חיי משפחה ואישות והשני קיומו של משק בית משותף כאמור. המדובר הוא במבחן כפול.

ויודגש, התנאי של מגורים משותפים הנו תנאי הכרחי ומוחלט להכרה בבני זוג כידועים בציבור.

יש מצבים בהם ידועים בציבור זוכים לזכויות דומות של בני זוג נשואים אולם אין לכך קביעה גורפת. קיים למשל, הבדל בולט בין מצבם של הידועים בציבור ובין הנשואים והבדל זה בא לידי ביטוי בכל הקשור לנושא של חובת ההוכחה. שכן, בני זוג נשואים בקלות יכולים להוכיח את עצם היותם נשואים על ידי המצאת תעודת נישואים. אולם לעומתם, הידועים בציבור, על מנת להוכיח את זוגיותם, צריכים להביא עדים אשר יוכלו לאשר שאכן מדובר בידועים בציבור. כמו כן, תנאי בסיסי ונוסף להוכחת הסטאטוס של ידועים בציבור הוא ניהול משק הבית באופן משותף.

במידה והנכם עונים להגדרה של ידועים בציבור, ישנם כמה וכמה זכויות משפטיות הנובעות מעצם היותכם ידועים בציבור, ועל כך יש לשים את הדעת. להלן מספר דוגמאות:

לעניין ירושות:
סעיף 55 לחוק הירושה התשכ"ה – 1965, מתייחס לנושא הידועים בציבור, כך שיוצא, שלבני זוג בסטאטוס של ידועים בציבור יש את הזכות לרשת האחד את השני.

על מנת להיות זכאי לזכות מעין זו, על בני הזוג לעמוד בשלושה תנאים והם:

  1. שבני הזוג חיו חיי משפחה.
  2. שבני הזוג ניהלו משק בית משותף.
  3. ושבשעת מותו של אחד מבני הזוג השני שנותר בחיים לא היה נשוי לאדם אחר.

לעניין חזקת השיתוף:
קיים כלל מאוד ברור כאשר בן זוג ידוע בציבור טוען לזכות שיתוף בנכסיו של בן זוגו. הכלל הוא שהנטל הרובץ על כתפיו של הידוע בציבור להוכחת זכויותיו, גדול מן הנטל הרובץ באותן נסיבות על בן הזוג הנשוי.
כמו כן, בכל הקשור לנכסים עסקיים, על בן הזוג הידוע בציבור להביא ראיה נוספת להחלת הלכת השיתוף.

לעניין משך הזמן של מערכת היחסים:
משך הזמן של מערכת היחסים בין בני זוג ידועים בציבור מתחלק לשתי תקופות עיקריות:

  1. משך הזמן הראשון הכולל בחובו את תקופת ההיכרות, שזו התקופה בה בני הזוג בוחנים את היחסים ביניהם ועל כן יתכן כי עדין לא התקיים התנאי של גמירות הדעת בביסוס יחסיהם ובמצב דברים זה, למעשה, לא תחול חזקת השיתוף.
  2. משך הזמן השני כולל בחובו את התקופה של ביסוס הקשר, שכן, ככל שהשנים עוברות היחסים הופכים להיות מחייבים יותר ומורכבים וסביר להניח שהתקיים התנאי של גמירות הדעת. במצב דברים זה, למעשה, תחול חזקת השיתוף ואף יכול מאוד להיות שהיא תחול גם על נכסים שנרכשו קודם לתקופת ההיכרות.

לעניין מזונות האישה:
בהתאם לפסיקה, יכולה ידועה בציבור, לבסס את זכותה למזונות מכוח הסכם בינה לבין בן זוגה , שעל פיו התחייב הוא לזון אותה. על מנת שתהא לידועה בציבור זכות זו, יש לבחון את אומד דעתם של הצדדים ואת כוונתם הסובייקטיבית. כמו כן, ניתן לבסס את חובת תשלום המזונות בין ידועים בציבור, גם מכח עקרון תום הלב. כלומר, כאשר מדובר בבני זוג ידועים בציבור, שהתקיימו ביניהם דפוסים של תלות כלכלית, אזי, יהא על בן הזוג התומך להמשיך ולתמוך בבן הזוג התלותי, משך תקופה מסוימת על מנת שזה יוכל להשתקם.

חשוב לזכור, כי כשם שאישה נשואה מתגרשת מבעלה ואינה זכאית למזונות ממנו, כך גם יש לפטור גבר מלשלם מזונות לידועה בציבור לאחר הפירוד ביניהם. אך יחד עם זאת, במספר מקרים נפסקו גם פיצויי הסתגלות לידועה בציבור אשר סולקה באופן פתאומי ו/או ננטשה על ידי הידוע בציבור שלה, ללא כל התראה מוקדמת.

לעניין זכויות פנסיוניות:
במידה והוכח קיומה של מערכת יחסים בבחינת ידועים בציבור, אזי, במידה ואחד מבני הזוג נפטר יועברו זכויותיו הפנסיוניות כגון קרנות פנסיה שונות, לבן הזוג שנותר בחיים. זכויות אלו, מעניקות פנסיה קבועה חודשית ושוטפת לבן או לבת זוגו של מנוח/ה שהיה זכאי לגמלה.
כמו כן, המוסד לביטוח לאומי, מעניק אף הוא קצבת שארים לבן או לבת הזוג של אדם שנפטר.

המלצה:

על מנת שתוכלו למנוע אי הבנות היכולות להיווצר בעתיד, כמו מקרים של פטירה חס וחלילה, או כמו מקרים של פרידות, רצוי מאוד לערוך הן צוואה והן הסכם לחיים משותפים על מנת להסדיר את כל הנובע ממערכת היחסים לרבות ההשלכות הנובעות מהם. למשל, יש להסדיר, את עתיד הרכוש המשותף שהצטבר בעבר ויצטבר בעתיד, כך גם יש להסדיר, את ענייני המזונות, הפירוד וכד'.

ויודגש, הסכם לחיים משותפים אינו חייב להיות מאושר על ידי בית משפט, אולם רצוי וניתן לעשות כן בפני בית משפט לענייני משפחה.

מעוניינים לדעת עוד פרטים על נושא חשוב ומורכב זה של ידועים בציבור? צרו קשר עם עורכי הדין במשרדנו אשר ישמחו לענות על שאלותיכם.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין