X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

איפה ואיך פותחים תיק גירושין? הליך פתיחת תיק גירושין במדינת ישראל

ההחלטה לסיים את הקשר היא רק צעד אחד בדרך לגירושין וקבלת הגט. משם והלאה מצפה לכם תהליך משפטי שעלול להיות ממושך ולכן כדי שתצאו עם ידכם על העליונה – בין היתר עליכם לדעת כיצד והיכן מומלץ לפתוח תיק גירושין.

רבים טועים לחשוב שיש מונח של "פתיחת תיק". בפועל, ניתן לגשת לבית משפט או לבית הדין הרבני בשני מצבים: כשמגישים תביעות או שכמגישים הסכם לאישורו של בית משפט או בית הדין הרבני.

יהודים במדינת ישראל יתגרשו בבית הדין הרבני. בין אם נישאו בנישואין דתיים (כדת משה וישראל) ובין אם נישאו בנישואין אזרחיים, יהיו הגירושין בבית הדין הרבני.

מירוץ הסמכויות אינו קשור לגירושין, שכן הם בסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני. מירוץ הסמכויות הוא בעניין של נושא משמורת הילדים, מזונות אישה וחלוקת רכוש.

צד אשר פותח תיק גירושין בבית הדין הרבני – ומקדים את בן/בת הזוג, ועושה זאת כדין מבחינת מבחני הכריכה יקנה לבית הדין הרבני את הסמכות לדון בכל ענייני הגירושין, למעט מזונות קטינים.

לקטין יש את הזכות להגיש תביעה בבית משפט (באמצעות האפוט' שלו) ואין הגשת תביעת גירושין לבית הדין הרבני חוסמת את הקטין מלפנות לבית משפט בעניין תביעה למזונותיו.

גירושין בכל מקרה, לרבות טקס סידור הגט יהיו בבית הדין הרבני.

תביעת גירושין שונה מאוד מתביעות המוגשות לבית המשפט לענייני משפחה. מגיש תביעת הגירושין נדרש לפרט עילות גירושין שמוכרות בהלכה.
בית הדין הרבני יברר מהן הסיבות לגירושין, האם הצדדים טופלו בטיפול זוגי, האם נעשו ניסיונות גישור, האם קיימים ילדים משותפים ומהו הסעד אותו מבקש בן הזוג מבית הדין.

מירוץ סמכויות

רצוי מאוד לצדדים שמחליטים על הליך גירושין להיוועץ עם עורך דין לגירושין בכדי לבחור את הערכאה המתאימה להגשת התביעות.שיקולים של גבר (שמגיש תביעת גירושין) שונים משיקוליה של אישה (שמעוניינת להגיש תביעות).

בחירת ערכאה לא מתאימה יכולה לפגוע, במקרים מסוימים, בזכויותיו של צד.

כחלק מהשיקולים של אסטרטגיית הגירושין בבחירת הערכאה המתאימה נכללים: בגידתו של מי מהצדדים, נכסי קריירה, כשירותו של מי מהצדדים להיות הורה משמורן, שיקולים בעניין מזונות אישה ועוד.

רבים סבורים כי לאישה כדאי לבחור להגיש את תביעותיה במרוץ הסמכויות לבית המשפט לענייני משפחה וכי לגבר כדאי להגיש את תביעתו לבית הדין הרבני. חשוב לציין ולהדגיש כי הנ"ל תלוי בכל מקרה ומקרה ואין להשליך ממקרה אחד לאחר.

ההתייעצות עם עורך הדין חשובה כבר בשלב גיבוש ההחלטה לגירושין ובשלב איסוף המסמכים והראיות לצורך פתיחת תיק הגירושין או לצורך הגשת תביעות לבית משפט לענייני משפחה.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין