X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

הגשת כתב הגנה בהליכי גירושין

אחד הנושאים החשובים ביותר בעולם המשפט הוא תגובה לכתבי הטענות של התביעה.

בבתי המשפט לענייני משפחה מרבית התביעות עוסקות: בתביעה רכושית (לרבות תביעה לאיזון משאבים), תביעת משמורת, תביעת מזונות (תביעה למזונות קטינים ותביעה למזונות אישה).

לכל תביעה יש מניין ימים להגשת כתב הגנה. לתביעת רכוש מניין הימים להגשת כתב הגנה הוא 30 ימים. אותו כנ"ל לגבי תביעת משמורת קטינים – כתב הגנה יוגש בתוך 30 ימים. לגבי תביעת מזונות (ילדים ואישה) מניין הימים להגשת כתב הגנה הוא 15 ימים בלבד.

בד בבד עם המצאת התביעות (לאחר שהן מוגשות לבית המשפט) לצד השני, תומצא גם התביעה הספציפית הזמנה לדין. בהזמנה לדין יצויינו המועדים שבהם יש להגיש את כתבי ההגנה. התביעות יוגשו אל הצד שכנגד או באמצעות שליח (באמצעות מסירה ביד) או באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה (החובה היא בתוך 5 ימים).

כתבי התביעה יכללו, בין היתר, את הצגת הצדדים, העובדות על הרקע ומערכת היחסים שבין הצדדים, המשבר, עילות התביעה ופרק הסעדים שכולל למעשה את מה שמבוקש מבית המשפט הנכבד לפסוק.

בכתבי התביעה התובע כבר פרס משנתו בתביעתו והציג אותה בדרך הנראית לו, כמו כן, לרוב, מהתביעות, ניתן להבין את ההוכחות שיש בידי התובע. היתרון שבכתבי ההגנה הוא שהגרסה של התובע מונחת בפני בית המשפט והנתבע יכול לבנות את האסטרטגיה שלו צורה הטובה ביותר.

כתב הגנה הוא חלק חשוב מאוד במשפט. הוא מהווה את הגנתו של הנתבע, והטענות שיעלו בו, ילוו את ההליך כולו.

לעיתים, משיקולים אסטרטגיים כאלו ואחרים, בד בבד עם כתב ההגנה, מוגשים גם תביעות נגדיות, בקשות ביניים וכו'.

כתבי ההגנה יכללו התייחסות מפורטת לכל טענה וטענה שתעלה בכתב התביעה. בכתבי ההגנה עורכי הדין מכחישים כל טענה שאינה מוסכמת, ומציגים את הטענות בגין אותה ההכחשה. לא מקובל להכחיש הכחשה "סתמית" וכללית ללא נימוקים. מקובל לצרף לכתבי ההגנה את מלוא המסמכים הרלוונטיים להפרכת טענות התביעה.

עולם הגירושין מלווה בהרבה אמוציות, אסטרטגיות, לחצים, ולבניית כתב ההגנה בצורה נכונה (הן מבחינת הצגת הדברים והן מבחינת הצגת/רמיזה להוכחות) משמעות רבה.

בהליכים של ענייני משפחה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שזוהי מומחיותו. ההיכרות עם התחום יכולה לסייע מבחינה אסטרטגית לניהול התיק כולו, ולהשפיע גם על תוצאותיו.

יש הבדל בין בית המשפט לענייני משפחה ולכתבי ההגנה המוגשים בו ובין בית הדין הרבני. בבית הדין הרבני הכללים הם אחרים, ההלכות אחרות, ואין חובה להגיש כתב הגנה לדוגמא לתביעת גירושין. הכללים של בתי הדין הרבניים מנויים בתקנות הדיון של בתי הדין הרבניים. יחד עם זאת, כחלק מכתבי ההגנה יש לבחון אסטרטגית גם את ההגנות האחרות.

כך לדוגמא, בהרבה מקרים עורכי הדין לענייני משפחה מגישים תביעות משולשות – תביעה רכושית, תביעת משמורת ותביעת מזונות. ברי, כי את כתב ההגנה יש לבחון באסטרטגיה של שלושת התביעות ולא של כל אחת בנפרד. לא יעלה על הדעת שעורך הדין יכין כתב הגנה "לתביעת המזונות" (אותו עליו להגיש תוך 15 ימים) תוך שהוא מתעלם מהטענות הרכושיות שעלו בתביעה הרכושית (למרותש כתב הגנה רכושי יש להגיש בתוך 30 ימים). יתירה מזאת, גם במסגרת כתבי ההגנה המוגשים לבית המשפט לענייני משפחה, יש מחשבה, אסטרטגית, גם לכתבי טענות שהוגשו ו/או אמורים להיות מוגשים ע"י מהצדדים לבית הדין הרבני.

במידה וקיבלתם בין באמצעות שליח ובין באמצעות דואר רשום כתבי תביעה עליכם לפנות באופן מיידי לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין אשר יחווה דעתו על התביעה, יעריך את סיכוייה, וייתן לכם חוות דעת לגבי כתבי ההגנה לרבות הצעת מחיר לגבי ייצוג כולל בתיקים המונחים נגדכם. מניין הימים להגשת כתבי ההגנה חל מהיום בו קיבלתם את התביעות.

מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום של ענייני המשפחה ולפעול בדרך של סוף מעשה במחשבה תחילה.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין