X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

נישואים אזרחיים בישראל

נישואים אזרחיים הם נישואים שהמעמד הפורמאלי ניתן להם על-ידי המדינה כגוף חילוני (ולא על-ידי מוסד דתי). קיים מאבק רב שנים בשאלה איזו מערכת של דיני משפחה תהיה נהוגה בארץ, בדגש על נושא הנישואין האזרחיים. למשל, במדינת ישראל, אין בחירה חופשית בנישואים. מדינת ישראל, מתנה רישום של זוג כנשוי, בכך שהנישואים יערכו בטקס דתי מוכר, או שהזוג יהיה מוכר כנשוי במדינה אחרת. זאת מאחר ורוב הממסד הדתי והרבני מתנגד לבחירה חופשית בנישואין, בטיעונים ערכיים ואידיאולוגיים.

יש לציין כי, נישואין אזרחיים אשר אינם מוכרים בישראל, משמשים מוקד למחלוקת פוליטית, במיוחד לאור המגבלות הקבועות בדין הדתי בהתייחס לזוגות שאינם רשאים להינשא. האיסור על נישואין אזרחיים בישראל עשוי להתפרש ככזה הפוגע בחופש הדת – כלומר בזכותו של אדם שלא להתנהג בכפוף למצוות הדת, ובחופש הנישואין.

על פי החוק, ניתן להינשא בישראל אך ורק ברבנות. אולם, ניתן גם להינשא בנישואים אזרחיים בכל מדינה אחרת בעולם שמתקיימים בה נישואין אזרחיים ומדינת ישראל תכיר בזוג כנשואים. זאת, בשל הסכמים בינלאומיים שונים אותם אימצה ממשלת ישראל, וכן מתוקף הנחיות בית המשפט העליון בעניין. כמו כן, ניתן להינשא בנישואים אזרחיים, אך ורק אם טקס הנישואים האזרחיים התקיים על-פי חוקי המדינה שהטקס נערך בה, ולאחר שבני-הזוג הציגו בפני משרד הפנים תעודה רשמית מאותה מדינה המעידה על כך.

במדינות רבות, ישנה חובה להתחתן בטקס אזרחי, ורק לאחר מכן, החפץ בכך, יכול לערוך טקס דתי, שמשמעותו היא הכרה דתית בלבד בנישואים, שכן הכרת המדינה ניתנת ללא תלות בטקס הדתי.

כיום, מוסד הנישואים האזרחיים הוא מוסד מקובל באופן אוניברסאלי כמעט. כל מדינה מחזיקה מרשם תושבים ובו נרשם גם המעמד האישי, ורוב המדינות רואות זאת כסמכותן לרשום זוג כנשוי, גם מבלי שביצע טקס דתי, אם עמד בתנאים הנדרשים על ידי המדינה.

מצבים אשר בעקבותיהם יבואו זוגות, בברית הנישואים, בדרך של נישואים אזרחיים

קיימים שלושה מצבים אשר בעקבותיהם יבואו זוגות בברית הנישואים בדרך של נישואים אזרחיים. האחד, הוא כאשר, בני הזוג אינם מעוניינים כי כללי ההלכה היהודית יחולו על המערכת הזוגית ביניהם. השני, הוא כאשר, זוגות מנועים להינשא כדת משה וישראל, כמו פסולי חיתון או כהן וגרושה. השלישי, הוא כאשר, הזוגות הם מעורבים, כמו יהודי ובן דת אחרת.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין