X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

הגדלת מזונות \ הקטנת מזונות – מתי ומדוע?

על אף שבעת החתימה על הסכם הגירושין, בית המשפט קובע מהו גודל המזונות אותו יידרש הבעל לשלם לאשתו וילדיו, חשוב לזכור כי לא מדובר בקביעה שחקוקה בסלע ולעתים היא נתונה לשינויים. במקרים רבים קיימת עילה לבצע הגדלה בתשלום דמי המזונות, בעוד שבמקרים אחרים אף ניתן להקטין את דמי המזונות.

פעמים רבות האישה ממהרת לחתום על הסכם הגירושין, מתוך הרצון לסיים עם התהליך ולהקים משפחה חדשה – תוך כדי התפשרות על גודל דמי המזונות. במקרים אחרים, עלולים להתרחש שינויים מהותיים באורח חייהם של האם או ילדיה, שמחייבים שקלול מחדש של דמי המזונות שנקבעו. גם שינוי משמעותי ביכולת ההשתכרות ובמצבם הכלכלי של אחד ההורים עשוי להשפיע על גורלם של דמי המזונות ולכן אין לחשוב שעם קבלת הגט – דמי המזונות לא ישתנו מעולם, אלא מדובר בעניין מאוד דינאמי ומשתנה.

מתי ראוי להגדיל מזונות?

אם האישה בחרה להגיש בקשה להגדלת מזונות, עליה להמציא סיבה מהותית שתצדיק זאת. לא מדובר בהוספת חוג לאורח חייו של הילד או בצורך לרכוש ספר חדש, אלא במצב חדש שלא היה קיים בעבר – כמו לדוגמא מצב בריאותי הדורש משאבים רבים.

בנוסף, אם הכנסותיו של הבעל גדלו באופן משמעותי תוך זמן נתון, ניתן להתחשב בכך, אך עדיין דרושה סיבה מוצדקת להגדלת דמי המזונות. דמי מזונות הם פונקציה של צרכי הילדים ולא בהכרח של כושר השתכרותו של האב.

אם לעומת זאת, מצבה הכלכלי של האם הורע במהלך הזמן הנתון ואין באפשרותה לכלכל את ילדיה כבעבר – גם בנתון זה ניתן להתחשב. בכל המקרים בית המשפט הוא זה שיקבע האם מדובר בשינוי נסיבות מהותי והאם מוצדק להגדיל את דמי המזונות במצב זה.

מתי ראוי להקטין מזונות?

לכל מטבע יש שני צדדים ולכן באותה מידה שבה ניתן להגדיל את דמי המזונות, לעתים יש צורך דווקא להקטין אותם, למשל כשמצבו של האב הורע באופן משמעותי. יש לציין כי גם אם המצב הורע, בית המשפט לעולם לא יפסוק דמי מזונות הפחותים מהתשלום המינימאלי לכל ילד, שעומד לרוב על 1250 ₪.

בית המשפט לוקח בחשבון את פוטנציאל ההשתכרות של האב, גם אם הוא לא ממומש באופן מלא (למשל כשהאב עובד רק משרה חלקית אך יכול גם לעבוד במשרה מלאה כדי לכלכל את ילדיו) או נכסים שנמצאים בבעלותו של האב (אם האב חי בדירה משלו, אין מניעה שימכור את הבית ויעבור לדירה שכורה כדי לכלכל את ילדיו).

תנאים נוספים שניתן לקחת בחשבון הם התרחבות במשפחתו של האב, למשל כאשר האב נישא מחדש ומביא ילדים נוספים- אותם גם כן יש צורך לכלכל, או כאשר הילד מסרב לעמוד בהסדרי השהות אותם קבע בית המשפט, אז יש אפילו לגיטימציה לבטל את דמי המזונות לגמרי בנסיבות מסוימות.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין