X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

הליך גירושין ללא ילדים

גירושין ללא ילדים הם עניין פחות מורכב. היכולת לסיים הליך כזה בהסכמה ובמהירות גדולה, אך כמובן שנדרשת הסכמה של שני בני הזוג. הליך שאין בו חוסך את ההתעסקות בסוגיות כגון: משמורת ילדים, מזונות ילדים, הסדרי שהות וכו'.

בהליך גירושין ללא ילדים יש להסדיר נושאים רבים כגון: רכוש, חובות, נכסים, התחייבויות, כספים, חשבונות בנק, הליך הגירושין עצמו, גט, כתובה, מזונות אישה וכד'.

במידה ויש הסכמה בין צדדים להתגרש וקיימת הסכמה על העניינים הרכושיים מומלץ לפנות לעורך דין העוסק בענייני גירושין, על מנת שיעגן את ההסכמות ויגרום לסיום מהיר של ההליך.

מומלץ לפנות לאישור הסכם הגירושין בבית המשפט לענייני משפחה ולאחר מכן לאשרו בבית הדין הרבני. קיימת אפשרות גם לפנות ישירות לבית הדין הרבני לאישור ההסכם ולמתן תוקף של פסק דין לענייני הגירושין. יש לדון בכל מקרה לגופו.

הפנייה לערכאות משפטיות, מקרה שאין הסכמה, יכולה להיות לבית משפט או לבית הדין, כאשר חל עניין "מירוץ הסמכויות".

בטרם פעולה, בין אם בהסכמה או בין אם לאו, ראוי שאיש מקצוע יבחן את מכלול הנתונים. כך לדוגמא: במידה ויש עסק, עורך הדין יפנה אתכן למומחה כלכלי לבחינת מכלול האפשרויות. במידה ויש זכויות סוציאליות צבורות, או במידה ויש לבן/בת הזוג נכסי קריירה (נכסים בתי מוחשיים) עורך הדין יפנה אתכם לאקטואר. יש לקחת בחשבון את תק' הנישואין ואת כל ההשלכות כתוצאה מכל פעולה משפטית.

ואת עריכת ההסכם לרבות בניית האסטרטגיה מאחוריו, תבחנו עם עורך הדין שילווה אתכם.

משרדנו עוסק בנושאי גירושין וכל העניינים הנובעים מעצם הנישואין.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין