X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

שאלות ותשובות בנושא תשלומי מזונות

הוצאה לפועל של מזונות

שאלה: האם ניתן לתבוע פסק דין של מזונות בלשכת ההוצאה לפועל והאם יש הגבלה לעניין התקופה אשר בגינה ניתן לתבוע רטרואקטיבית?
תשובה: כן ולעניין התקופה ניתן לתבוע מזונות שלא שולמו עד שנתיים אחורה לפי החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), אולם, החוק הנ"ל מצביע על כך שבעלי דין שהדין האישי חל עליהם יהנו מסייג זה.

שאלה: כיצד פותחים תיק לגביית מזונות בלשכת ההוצאה לפועל
תשובה: לבקשה לביצוע פסק דין יש לצרף שלושה העתקים מאושרים של פסק הדין למזונות.

שאלה: האם אפשר לבטל חוב בהוצאה לפועל שנוצר והצטבר כתוצאה מאי עמידה בתשלומי המזונות?
תשובה: לא! אין שום דרך לבטל חוב מזונות. הדבר היחידי שניתן לעשות הוא לבקש פריסת תשלומים של חוב העבר, ורק אם ראש ההוצאה לפועל יחליט כי יש להתחשב במצבו של החייב הוא יוכל להפנות אותו לבית המשט שנתן את פסק הדין בעניין המזונות לצורך מתן החלטה בבקשה לפריסת החוב.

שאלה: האם במקביל לניסיון גבייה של מזונות דרך לשכת ההוצאה לפועל ניתן גם לפנות למוסד לביטוח לאומי לשם גביית המזונות?
תשובה: אסור בשום אופן! שכן ניסיון שכזה יחשב לגבייה כפולה של מזונות. גביה שכזו עלולה להפרש כחוסר תום לב וכניסיון לעשות עושר ולא במשפט.

מזונות אישה

שאלה: האם אישה, אשר חיה תחת קורת גג אחת עם בן זוג, מבלי להינשא לו, זכאית למזונות ממנו בהתייחס לעובדה שהוא סיפק את כל צרכיה?
תשובה: כן! לאחר שהאישה תוכיח את מעמדה שהינו בבחינת ידועה בציבור היא תהיה זכאית לכך שיפסקו לה מזונות מבן הזוג.

שאלה: האם בעל המעוניין להתגרש יהיה מחויב במזונות של אשתו, למרות שהיא עובדת ואולי אפילו משתכרת יותר ממנו?
תשובה: לא! הבעל לא יהיה מחויב במזונות של אשתו אם היא המשתכרת יותר ממנו.

שאלה: האם אישה יהודיה אשר עזבה את בעלה ביחד עם תינוקה בן החודשיים ומסרבת לשוב אליו, זכאית למזונות עבור עצמה?
תשובה: אישה שעזבה את בעלה, זכאית למזונות, אם היא תוכל לשכנע את ביהמ"ש, כי עזבה את בעלה בגלל סיבה מוצדקת, כגון: אלימות פיזית או מילולית.

שאלה: האם אישה שאינה עובדת ויש לה מבן זוגה ילדים אשר כולם מעל גיל 21 תהא זכאית למזונות והאם זכות זו במידה וקיימת, מוגבלת בזמן?
תשובה: התשובה היא כן! אישה שאינה עובדת זכאית למזונות מבעלה, כל עוד הם לא התגרשו וכל עוד היא לא עובדת ואין לה מקורות הכנסה אחרים מהם תוכל להתקיים.

שאלה: האם יכולה אישה לגבות את מזונותיה לגבי תקופת העבר?
תשובה: כן! אולם סיכוייה להצליח בכך נמוכים. שכן, ההמתנה וההשתהות בהגשת תביעה מעין זו עשויות להתפרש כוויתור על החוב.

מזונות ילדים

שאלה: מה יהיה היקף דמי המזונות כאשר המשמורת על קטין הנה משותפת?
תשובה: היקף המזונות במצב דברים זה יהיה נמוך ב-25% מהמזונות שהיה על האב לשלם אילו הקטין היה במשמורת של אמו בלבד.

שאלה: מתי ובאילו נסיבות ניתן יהיה להגיש לבית המשפט תביעה להקטנת מזונות?
תשובה: תביעה להקטנת מזונות ניתן להגיש לבית המשפט רק כאשר קיים שינוי נסיבות מהותי במצבו של משלם, דוגמא לשינוי נסיבות מהותי יכולה להיות הולדת של ילד נוסף למשלם המזונות מאישה אחרת.

שאלה: האם עצם העובדה שאישה נישאת מחדש, מורידה מחובתו של בעלה לשעבר לשלם מזונות עבור ילדיהם שנותרו במשמורתה?
תשובה: התשובה היא לא ולא! שכן אב מחויב בתשלום מזונות ילדיו, בלי קשר לעובדה שגרושתו נישאה בשנית.

שאלה: האם ויתור על זכויות בדירה מצד האב יכול להשפיע על גובה המזונות?
תשובה: בודאי! מאחר ומרכיב הדיור הוא חלק מהחיוב במזונות ועל כן המזונות שיקבעו יהיו פחותים מהמזונות שהיו נקבעים אילולא היה מוותר האב על זכויותיו בדירה.

שאלה: האם אב יהיה חייב במזונות ילדו הקטין גם אם האישה וילדו הקטין יהגרו לחו"ל?
תשובה: כן! החיוב במזונות עבור קטין הנו חיוב אשר מתבצע ללא קשר למיקומו הגיאוגרפי.

שאלה: במידה והוסדר כי הילדים יגורו יחד עם אמם בבית הצדדים עד הגיעם לבגרות, האם האב ישלם דמי מזונות פחותים עבור הילדים?
תשובה: כן!

משמורת והסדרי ראיה

שאלה: האם האב יכול לדרוש את העברת המשמורת לידיו במקרה בו האם בתקופת ההיריון מצהירה כי יהיה לה מאוד קשה לגדל את הילד שעתיד להיוולד?
תשובה: לא ניתן לדרוש משמורת על קטין שטרם נולד רק בשל הצהרות שהצהירה האם במצב של לחץ. והשיקולים שינחו את בית המשפט בעניינים כאלו, הם אך ורק טובת הילד הקטין.

שאלה: מה הם הסיכויים של אב לקבל משמורת על בנו הקטין המצוי במשמורתה של אימו?
תשובה: על מנת שאב יוכל לקבל משמורת על בנו הקטין עליו להוכיח את אי מסוגלות האם לגדל את הקטין אשר תתבטא, בין היתר, באי סיפוק צרכיו הפיזיים והנפשיים של הקטן.

שאלה: האם החיוב במזונות מתחלק בין הצדדים כאשר המשמורת היא משותפת?
תשובה: כאשר המשמורת משותפת, האב ישא רק במחצית המזונות שהיו נפסקים אילו היו הילדים במשמורת מלאה של האם.

שאלה: האם ידועה בציבור שגידלה את ילדיו של בן זוגה שנפטר, יכולה לקבל משמורת עליהם במידה ואימם הביולוגית אינה רוצה בהם?
תשובה: התשובה כן! אולם, רצוי לצרף לבקשה לקבלת משמורת על הילדים הסכם שנחתם עם אימם המעיד על כך שהיא מוותרת על זכותה למשמורת עליהם.

שאלה: האם אם שהנה המשמורנית של הקטין יכולה לעבור להתגורר עימו בחו"ל למרות שמרכז חייו של הקטין הנו בארץ?
תשובה: התשובה היא כן, אולם הסיבה לכך צריכה להיות מוצדקת ואמיתית כך שבית המשפט ישתכנע שהמעבר לחו"ל לא נעשה על מנת לגרום לנתק בין האב לילדו הקטין.

שאלה: מה המצבים בהם אישה עלולה לא לקבל משמורת על ילדיה הקטינים?
תשובה: המצבים בהם אישה עלולה לא לקבל משמורת על ילדיה הקטינים הנם מצבים בהם יוכח כי מסוגלותו ההורית של האב הנה גבוהה בהרבה ממסוגלותה של האם. כמו כן, במידה וילד קטין יביע את רצונו לגדול אצל אביו גם רצון זה עשוי להילקח בחשבון. בנוסף יצוין, כי גם מצב נפשי של האם יכול להוות עילה לפיה הילדים יועברו למשמורת האב.

שאלה: אילו סנקציות ניתן להפעיל על אם אשר מונעת מהאב לראות את ילדיו ולא מכבדת את הסדרי הראיה שנקבעו בין אם על ידי בית המשפט ובין אם בהסכם שקיבל תוקף של פסק דין?
תשובה: במצב דברים מעין זה האב יוכל לפנות לבית המשפט בבקשה לאכוף על האם את הסדרי השהות. כמו כן, במידה והאם תמשיך למנוע את זכויותיו של האב להסדרי שהות בטענות סרק, יוכל האב לבקש לקיים את הביקורים תחת פיקוח, במרכז קשר.

שאלה: אילו הסדרי שהות נהוגים בין קטין בן שנתיים לבין אביו?
תשובה: במצב דברים זה הסדרי השהות הנהוגים הם בין פעמיים בשבוע לשלוש פעמים בשבוע, ובכל סוף שבוע שני, ללא לינה. מגיל 3, המפגשים בכל סוף שבוע שני כוללים לינה.

שאלה: האם ניתן להפעיל סנקציות כנגד אב המסרב לפגוש את בנו הקטין?
תשובה: לא, אי אפשר לכפות על אב לפגוש את בנו הקטין, אולם ניתן יהיה לתבוע ממנו תשלום הקרוי תשלום בגין דמי טיפול מאחר ובעקבות סירובו לפגוש את ילדו הקטין על פי הסדרי ראיה שנקבעו, גודל נטל הטיפול של האם. בנוסף במידה ולקטין יגרמו נזקים נפשיים כתוצאה מסירובו של האב לפגוש אותו, תוכל האם להגיש גם תביעה להגדלת מזונות לשם מימון פסיכולוגים עבור ילדה הקטין.

שאלה: האם אי תשלום מזונות יכול לגרוע בזכויות הסדרי ראיה של האב?
תשובה: לא! זכותו של אב להיפגש עם בנו במסגרת הסדרי ראיה שנקבעו להם, אינה נשללת בשל אי תשלום מזונות. כמו כן, גם קיימת זכותו של הקטין להיפגש עם אביו במסגרת הסדרי ראיה שנקבעו להם.

שאלה: במידה ותביעת הסדרי ראיה מתנהלת בבית הדין הרבני, נשאלת השאלה האם יהיה ניתן להעביר את תביעת הסדרי הראיה, לבית המשפט לענייני משפחה?
תשובה: לא! לא ניתן יהיה לעשות כן בשום מצב בין אם בית הדין הרבני מתקשה במתן החלטה ובין אם הצדדים מעוניינים להעביר התיק לבית המשפט לענייני משפחה כל שניתן יהיה לעשות הוא לנסות ולהגיש בקשות לזירוז מתן ההחלטה.

שאלה: נשאלת השאלה מה יוכל לעשות אב שלא עובד מאחר ופיטרו אותו וילדיו בני העשרה אשר נמצאים בחו"ל לא נפגשים איתו מאחר ואימם מסיתה אותם נגד אביהם וביחד עם זאת ממשיכה לגבות ממנו מזונות?
תשובה: במצב דברים זה על האב להגיש תביעה לביטול החיוב שלו במזונות או להגיש תביעה להפחתת מזונות בטענה שילדיו הנם בבחינת "בנים מרדנים".

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין