X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

שאלות ותשובות בנושא חלוקת רכוש משותף

שאלה : כיצד יכול בעל להבטיח את הדירה שהוריו קנו לו לפני נישואיו?

תשובה : הבעל יוכל לערוך הסכם ממון עם אשתו, אשר לפיו האישה מסכימה לכך שהדירה לא נכללת ברכוש המשותף שלהם. יחד עם זאת חשוב לציין כי, גם אם הסכם כזה לא ייחתם על ידי הצדדים, חוק יחסי ממון קובע במפורש כי נכס שניתן במתנה לאחד מבני הזוג שייך, אך ורק למקבל המתנה.

שאלה : כיצד יש לפעול כאשר רק אחד הצדדים מעוניין בגירושין ובכל המשתמע מכך לרבות פירוק שיתוף בין הצדדים?

תשובה : כאשר האישה היא זו שמעוניינת בגירושין יהא עליה להגיש תביעות בנושאים של משמורת, מזונות וחלוקת רכוש לבית המשפט לענייני משפחה אשר בשלב מסוים ינסה לגרום לצדדים לחתום על הסכם גירושין אשר יכלול בתוכו את כל הנושאים אשר בגינם האישה הגישה תביעות וכאשר הבעל הוא זה שמעוניין בגירושין יהא עליו להגיש תביעה לגירושין בבית הדין הרבני שתהיה מבוססת בעילת גירושין טובה ולכרוך בתביעה זו את כל הנושאים הנובעים מעצם רצונו להתגרש לרבות משמורת, הסדרי ראיה, מזונות ורכוש.

שאלה : האם תגמולים אשר לא נוצרו ממאמץ משותף לרבות תגמולים בגין נכות, או פיצויים כבן למשפחה שכולה, הינם כספים משותפים, אשר יש לחלקם בין הצדדים במידה והם מחליטים להתגרש?

תשובה : לא, תגמולים מעין אלו שתוארו הם אינם תגמולים ברי חלוקה בין הצדדים בעת הגירושין.

שאלה: יש לבעלי רכוש רב הרשום על שמו ונצבר במהלך הנישואין. מה מגיע לי ממה שנצבר?

תשובה: בכלליות, כל הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים אמור להתחלק בין צדדים בחלקים שווים, ללא קשר לאופן הרישום. במקרה שבו לא ניתן לאמוד את הרכוש ממנים אנשי מקצוע (אקטואר, רו"ח, שמאי וכו').

שאלה: יש לנו עסק עצמאי שרשום ומנוהל על שם בעלי ואני רוצה להתגרש, איך פותרים את העניין של העסק?

תשובה: במקרה מסוג זה מגישים תביעה רכושית לבית המשפט (הכוללת סעדים הצהרתיים). בתביעה זו, מבקשים למנות מומחה כלכלי (רו"ח בד"כ) עם סמכויות חקירה, ואותו המומחה אומד את שווי העסק/חברה.

שאלה: אשתי צוברת פנסיה במשך 25 שנים. אני עצמאי והעסק שלי נפל. אין לי זכויות צבורות, מה הדין בעניין הזה?

תשובה: זכויות שנצברו הן על שמך והן על שם אשתך מתחלקות ביניכם בחלקים שווים, ממועד גמילתה של כל זכות וזכות. לגבי העסק שנפל, יש לבחון את יש לעסק זכויות/חובות וגם הם צריכים להתחלק ביניכם בחלקים שווים.

שאלה: אבא שלי קנה דירה מלפני נישואיו עם אמי, האם הדירה שייכת גם לאמי?

תשובה: רכוש שנצבר מלפני נישואין שייך לאותו הצד שרכש את הרכוש. במקרה שיש הסכם ממון, ההסכם קובע. במקרה שלא, קיימים מקרים שבהם הדירה מלפני נישואין נקנתה לפני זמן רב, שאולי הוריך שילמו עליה יחד משכנתא, אולי הדירה השביחה עצמה, אולי הדירה הזו משמשת אותם כדירת מגורים, לכל אחת ואחת מהשאלות שהצגתי יש השלכה על הבעלות בדירה. קרי, העובדה שהיא הרכשה מלפני נישואין ונרשמה על שם אביך, אינה סוף פסוק.

שאלה: תפסתי את אשתי בוגדת בי. האם הרכוש עדיין מתחלק בחלקים שווים?

תשובה: ראשית יש חשיבות רבה לשאלת הסמכות. מי הערכאה שתידון מבחינת סמכות עניינית – בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה. ככלל – הרכוש אמור להתחלק בחלקים שווים, וזאת ללא קשר לבגידת מי מבני הזוג. יחד עם זאת, קיימים פסקי דין רבים של בית הדין הרבני האזורי שמחליטים אחרת.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין