X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

הגשת ערעור על צוואה ופסילתה

ישנו הבדל מהותי בין צוואה לפני המוות לצורך חלוקת רכושו של המנוח ובין חלוקת רכוש שנעשית על פי ישורת הדין וחוק דיני הירושה. ההבדל הוא שעל פי חוק ובמקרים בהם אין צוואה – על הרכוש להתחלק שווה בשווה בין קרובי משפחה בלבד. בצוואה לעומת זאת, מחבר הצוואה יכול לחלק את רכושו כראות עיניו.

היכולת של מחבר הצוואה לעשות כרצונו עם רכושו, עשויה לעורר מחלוקות בקרב יורשיו הממשיים ו/או בקרב יורשיו הפוטנציאליים. הרי באופן תיאורטי, המנוח יכול לבחור שלא להשאיר לאף אחד מקרובי משפחתו ויורשיו הטבעיים את מעיזבונו ולכן טבעי שירגישו מקופחים במקרים כאלו.

אכן היו מקרים שהובאו לבית המשפט ובהם הבן, לא הבין כיצד ייתכן שאביו הוריש את כל רכושו לבתו והשאיר אותו חסר כל, או סב שהחליט להוריש את כל רכושו לבנו ולנכדיו מאותו בן ולא להותיר דבר לבנו השני ולילדיו. על אף שברמה האנושית ניתן להבין את הקושי שנוצר במצבים כאלה, ברמה החוקית רצונותיו של המנוח הם החשובים ביותר ולכן גם אם הצוואה נראית בלתי סבירה לבני המשפחה ההמומים, הרי כל עוד היא משקפת את רצונותיו של המנוח – היא תיחשב לגיטימית.

מתי בכל זאת ניתן לערער על הצוואה?

אם בתור יורשים פוטנציאליים נותרתם מחוץ לצוואה, ייתכן שהיא אכן לא משקפת את רצונותיו של המנוח, אך במקרה כזה חובת ההוכחה תהיה עליכם – ותתבקשו להציג ראיות שיתמכו בתחושתכם. ישנם מספר מצבים שבהם ניתן לערער על צוואה:

  • במקרה שבו חלה השפעה לא הוגנת על החלטותיו של המנוח, למשל אם גורם חיצוני הטה את דעתו
  • במקרה שבו המת נאנס או נסחט כדי לחלק את צוואתו באופן מסוים
  • במקרה שבו חלה תרמית אשר במסגרתה נכתבה הצוואה
  • במקרה שבו המנוח סבל בימי חייו ממצב בריאותי או נפשי קשה שהיו יכולים להטות את דעתו

ערעור על צוואה – איך מתחילים בתהליך הערעור?

כדי לבצע ערעור על צוואה תתבקשו לסכם את כל הממצאים שאספתם בכתב הערעור. בנוסף, תתבקשו לפנות לעורך דין המתמחה בירושות וצוואות ע"מ שיאמת את הממצאים שנאספו. לבסוף תתבקשו לשלם אגרה ולהגיש את המסמכים בכמות העתקים כמספר המשיבים, כולל העתק לבית המשפט כמובן.

חשוב לשים לב כי ניתן להגיש ערעור על צוואה בדרך כלל רק עד 14 יום מהרגע שרשם הצוואות מפרסם את חלוקת העיזבון. כלומר, אם אינכם מופיעים בצוואה ועל כך אתם מעוניינים לערער – עליכם לנהל מעקב אחר פרסומיו של רשם הצוואות ע"מ שלא תפספסו את המועד האחרון שבו ניתן להגיש את הערעור.

בשלב הסופי והאחרון יתקיים דיון בבית המשפט לענייני משפחה, אליו גם יוגשו המסמכים. במידה ובית המשפט יחליט לקבל את הערעור ולבטל את הצוואה, יחולק עיזבונו של המת עפ"י חוק דיני הירושה, דהיינו שווה בשווה בין קרובי משפחתו.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין