X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

סעיפים מרכזיים בניסוח הסכם גירושין

הסכם גירושין בין בני זוג צריך לכלול את כל הנושאים המהותיים הנובעים מחיי הנישואין ו/או מהגירושין של הצדדים. הסכם גירושין ממצה יכלול את הנושאים המהותיים שבין הצדדים ואת מנגנוני ההגנה והאכיפה. הסכם מקיף יציג את התמונה המלאה וימנע מחלוקות מיותרות ופרשנויות שאינו נכונות.

הסכם גירושין זהו הסדר מיוחד שמסדיר את מכלול היחסים בין בני זוג. הוא לא דומה לעסקאות אחרות מהעולם החוזי.

באופן כללי, הנושאים המהותיים החייבים להופיע בכל הסכם גירושין הינם ענייני הרכוש והממון של הצדדים וכל הקשור לילדיהם של הצדדים לרבות ענייני משמורת והסדרי שהות, ענייני מזונות ומדור של הילדים. שני נושאים מהותיים נוספים אותם צריכים להסדיר במסגרת ההסכם הם כל הנוגע לגירושין בפועל (סידור הגט בבית הדין הרבני) ואישור הסכם הגירושין ע"י בימה"ש לענייני משפחה או בי"ד רבני.

רכוש

מובהר בזאת כי הפירוט המובא בפרק זה הינו מקיף, כללי וקיימת חובה להיוועץ עם עו"ד בכל נושא ונושא ספציפית.

דירה – ההסכם צריך לדון בכל הנושאים הקשורים לרכושם של הצדדים. לצורך הדוגמא – לדון בנושא הדירה (בין אם הדירה להשקעה או למגורים), באופן פירוק השיתוף בדירה, באופן חלוקתה, באופן המכר – בין אם בשוק החופשי ובין אם בכינוס נכסים, אופן תשלומי המשכנתא והוצאות המכירה וכיוצ"ב.

מיטלטלין – חלוקת המיטלטלין בדירה, בין אם ההסכם צריך להגדיר כיצד תעשה חלוקת המיטלטלין בין הצדדים.

חשבונות בנקים – ההסכם צריך להכיל הסדרים הנוגעים לחשבונות הבנק של הצדדים, חשבונות משותפים או נפרדים, אופן חלוקת הכספים אופן סגירתם והתחשבנויות ביניהם.

כלי רכב – אם לצדדים ישנם כלי רכב, ההסכם יגדיר מי הבעלים של כלי הרכב, מי עושה שימוש, אופן חלוקת כספי מכר הרכבים או חלוקת כלי הרב בדרך אחרת.

זכויות סוציאליות – מלוא הזכויות שנצברו ע"י הצדדים מיום הנישואין ועד ליום הפרידה.

כמו כן, ההסכם יגדיר כל רכוש נוסף הכולל אחזקה בחברות ו/או מניות ו/או ירושות ו/או כספים ואו חסכונות ו/או מתנות ו/או כל זכות אחרת ואופן חלוקתם.

משמורת הילדים והסדרי שהות

אחד מהחלקים החשובים ביותר בהסכם הגירושין הינו הסדרת נושא המשמורת והסדרי השהות של הילדים. כלומר, מה יהיה ההסדר שבו ישהו הילדים במחיצת כל אחד מהצדדים, מי יהיה ההורה המשמורן ומי יקבל הסדרי שהות ואולי הצדדים בכלל ירצו להיות שניהם משמורנים וזמנם של הילדים יחולק באופן שווה בין הצדדים. נושאים אלו צריכים להיות מפורטים בהסכם הגירושין עד לפרטי פרטים.

באם מדובר בהורה משמורן אחד והשני שמקבל הסדרי שהות, ההסכם חייב להסדיר את הזמנים שבהם יקבל ההורה עם הסדרי השהות את הילדים, לרבות שעות איסופם והחזרתם לבית המשמורן.

למידע נוסף בנושא עריכת הסכם גירושין אתם מוזמנים ליצור קשר.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין