X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

צוואות – כתיבה או עריכת צוואה

בדרך הכוונה או שלא, יוצא אפוא, כי אף אחד מאיתנו, למעשה, אינו אוהב להרהר ביום מותו. אך יחד עם זאת, חשוב יהיה לציין כי, במותו של אדם, על פי רוב, ההשלכות הכלכליות על יקיריו, תהינה גדולות. על מנת שאדם יוכל לתכנן את אותן השלכות כאמור, עליו לערוך צוואה.

צוואה נכון, אמנם, מנוח אשר לא השאיר אחריו צוואה אינו מפקיר את רכושו, וקרוביו (בן זוג, ילדיו, הוריו ואחיו) ייהנו מירושתו, בהתאם להוראותיו של חוק הירושה הקובע את אופן חלוקת הרכוש שהותיר אחריו אדם.

אולם, כל זמן, שרוצה אדם לחלק את רכושו באופן שונה מזה שבחר עבורו חוק הירושה, יכול הדבר להיעשות רק באמצעות צוואה המבטיחה כי לאחר מותנו, יחולק רכושנו בהתאם לרצוננו.

למי מומלץ לערוך צוואה?

למעשה, לכל אדם אשר בבעלותו רכוש כלשהו, ואשר אינו מעוניין מסיבה זו או אחרת שרכושו יחולק לאחר מותו באופן שמפורט בחוק הירושה, ורוצה להבטיח את כוונותיו ורצונותיו בדבר מעבר זכויותיו ורכושו ליקיריו.

המקרים הנפוצים ביותר לעריכת צוואה הנם:

 1. כאשר בני זוג חיים יחד מבלי להיות נשואים – "ידועים בציבור".
 2. כאשר בני זוג נשואים, אבל חיים בנפרד משום שהם מצויים בהליכי גירושין וטרם ניתן גט.
 3. כאשר אדם מעוניין להוריש את רכושו בחלוקה אחרת מזו המפורטת בחוק הירושה.
 4. כאשר אדם אינו מעוניין בילדיו או בבן זוגו כיורשים.
 5. כאשר אדם מעוניין להוריש את רכושו לאדם אשר לא נמנה עם היורשים (בן זוג, ילדים, הורים ואחים) כמפורט בחוק הירושה.
 6. כאשר לאדם אין יורשים יורשת מדינת ישראל את רכושו של המנוח. מרבית המורישים במצב זה, היו מעדיפים לקבוע מה יעשה ברכושם, למשל, להוריש את כספם למטרות צדקה או לארגונים ציבוריים הפועלים למען מטרה מסוימת הקרובה לליבם.

כמה זמן תקפה הצוואה?

כביכול, צוואה תהיה תקפה כל עוד לא נערכה צוואה אחרת במקומה. כך שיוצא כי, צוואה אינה מתיישנת מעצמה ואינה מוגבלת בזמן וכי רק לאחר שנערכת צוואה חדשה, הופכת הצוואה הישנה לחסרת תוקף.

מתי צריך לערוך צוואה חדשה?

אם וכאשר במהלך חיינו מתרחשים שינויים — לטוב ולרע — רצוי ואף חובה לדאוג ולעדכן את הצוואה בהתאם. שינויים משמעותיים בחיים צריכים להשתקף בכל צוואה – אחרת עלולים להתפתח סכסוכים בלתי רצויים. לידות, פטירות, חתונות, גירושין – כל אלו למשל, יכולות להיות עילות לעריכת צוואה חדשה, או עדכון צוואה קיימת. גם התדרדרות במצב בריאותי, מחלה פתאומית וחשש לחייו של אחד מן היורשים – עשויים להכתיב שינויה של צוואה. אפילו זכייה בפרס כספי (מפעל הפיס) עשויה להשפיע על צוואה.

איך מתכוננים לעריכת צוואה?

לפני שפונים לעורך דין לצורך עריכת צוואה, יש להכין מראש רשימה של כל הנכסים הקיימים בבעלותו של המוריש, רצוי גם לחשוב מראש מי מן היורשים יירש מה, ולהגיע מוכן עם הרשימה לעורך הדין על מנת שיוכל ביתר קלות לערוך את הצוואה בהתאם לרצונו של המצווה, ולהדגיש את הבעיות בחלוקה הרצויה במידה וישנן כאלה.

סוגי הצוואות:

 1. צוואה בעל פה – זוהי צוואה המקבלת משמעות, בנסיבות בהן המוריש עומד למות תוך זמן קצר. כלומר, רק אדם גוסס או כזה שחושב שהוא גוסס, יכול למסור את דברי צוואתו בעל פה, לשני עדים. בחוק הירושה קיימים מספר דרישות להכנת צוואה בעל פה: המצווה – חולה מאד או כאשר הוא רואה עצמו מול פני מוות, הדברים יאמרו בעל פה, הדברים יאמרו בפני שני עדים, העדים יבינו את שפתו של המצווה, הדברים של המצווה עם ציון התאריך והנסיבות ירשמו בזיכרון דברים, זיכרון הדברים ייחתם בידי שני העדים, זיכרון הדברים יופקד ע"י שני העדים בבית המשפט והפקדת זיכרון הדברים תבוצע בסמוך למועד קיום הצוואה.

  * הצוואה בעל פה היא החלשה ביותר מכל סוגי הצוואות ולכן נוהג בית המשפט בהקפדה רבה על מילוי כל הדרישות המפורטות בחוק ככתבן וכלשונן.

 2. צוואה בפני רשות – זוהי צוואה המוגשת בכתב או נאמרת בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי.

  *בדרישה לקיום צוואה מסוג זה קיימת דרישה לעשיית הצוואה ע"י המצווה בעצמו בעל פה או בכתב ולא בכל דרך אחרת (לדוג' ע"י שליחת הצוואה ע"י שליח).

 3. צוואה בעדים – זוהי צוואה מודפסת, אשר מצוין בה תאריך עריכת הצוואה והיא נחתמת בנוכחות 2 עדים. שני העדים חותמים על גבי הצוואה ומאשרים כי המצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו וכן מאשרים שהצוואה נחתמה על ידי המצווה בנוכחות כל אחד מהם. יש להקפיד כי העדים לצוואה לא יהיו יורשים או "מעוניינים" על פי הצוואה. למרות שאין שום הכרח חוקי כי הצוואה זו תיערך על ידי עורך דין, מומלץ מאד למסור את המלאכה לעורך דין הבקיא בדיני הירושה. רק עורך דין ידע לצפות מצבים עליהם לא חשבתם בזמן עריכת הצוואה אשר עלולים ליצור סיבוכים, חוסרים ומלחמות ירושה לאחר פטירתו של עושה הצוואה.

  בצוואה מסוג זה יכולים להיות מספר פגמים אולם לבית המשפט נתון שיקול דעת לקיים צוואה כזו, למרות הפגמים הבאים : פגם בחתימת המצווה, עד אחד או של שניהם, פגם בתאריך הצוואה, אישור שני העדים באותו מעמד, חתימת שני העדים על אישורם, פגם בכשרות אחד העדים.

 4. צוואה בכתב יד – במקרה זה אין צורך בעדים. המצווה כותב בכתב ידו את דברי צוואתו וחותם עליה. הדרישה כי צוואה בכתב יד תכתב מתחילתה ועד סופה בכתב ידו של המצווה באה להחליף את הצורך בעדים. כתב היד מהווה בעצם הוכחה לרצונו של המצווה.

  *זוהי בפירוש הדרך הפחות מומלצת לעשיית צוואה. ראשית, מכיוון שאדם שאינו בקיא בדיני הירושה לא יודע כיצד לערוך צוואה. שנית, משום שצוואה זו עלולה להיות חשופה לטענות פסלות מצד מתנגדים לצוואה.

הפקדת צוואה

צוואה בעדים וצוואה בכתב יד להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה, כדברי סעיף 21 לחוק הירושה: "הפקדת צוואה (א) מי שעשה צוואה בכתב יד או בעדים רשאי להפקידה אצל רשם לענייני ירושה; ההפקדה תהיה במסירת הצוואה על ידי המצווה עצמו לרשם לענייני ירושה."

היתרון שבהפקדת צוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה הוא כי הדבר מבטיח שלא יינתן, לאחר מות המצווה, צו המתעלם מקיומה של הצוואה המופקדת. כך למשל אם אדם עשה צוואה ולא הפקיד אותה במשרדי הרשם לענייני ירושה, קיים חשש כי לאחר פטירתו לא ימצאו יורשיו את הצוואה שהשאיר אחריו וכך עלול להתקבל צו ירושה מתוך שבטעות נוצרה התעלמות מרצונו של המצווה. הפקדת הצוואה במשרדי הרשם לענייני ירושה תמנע מצב דברים זה.

תחום הצוואות והירושות הוא רחב ביותר והאמור לעיל הוא רק קצה קצהו של תחום משפטי חשוב זה. מעוניינים לשמוע פרטים נוספים אודות צוואות או ירושות? עומדים בפני עריכת צוואה ואינכם יודעים מה כדאי לעשות? פנו למשרדנו בכל שאלה.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין