X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

חלוקת כספים בגירושין – חשבונות בנקים בגירושין

חלוקת כספים ורכוש היא אחד מהנושאים הטעונים במהלך הליך גירושין. שאלות רבות עולות בנושא הכספים והרכוש, בין היתר: כיצד לחלק כספים שנצברו בגירושין? אם יש לכם חשבון בנק שרשום רק על שם מי מכם הוא אמור להתחלק או לא? ועוד…

הטעות הנפוצה לגבי חשבונות בנק

לאנשים נשואים רבים במדינת ישראל יש חשבון בנק הרשום על שמם בלבד, ללא שותפות של בן הזוג. טעות נפוצה היא לחשוב שאם החשבון רשום רק עם שמכם הוא שלכם בלבד. לכך יש לעשות הפרדה מובהקת בין דיני הבנקאות לבין דיני הגירושין.

מסמכי הבנק

יכול להיות שמבחינת רישומי הבנק, אתם רשומים כבעלים יחידים באותו חשבון בנק. לכן, רק אתם תוכלו לעשות כל פעולה באותו החשבון. מבחינת דיני הבנקאות החשבון שייך לצד הרשום בו בלבד.

אלא שטעות נפוצה לחשוב אצל צדדים בהליכי גירושין שהחשבון שייך להם בלבד כאשר עולה הנושא של חלוקת כספים ורכוש במהלך גירושין.

חוק יחסי ממון – גירושין

על פי דיני המשפחה – כל הרכוש שנצבר במהלך הנישואין, למעט ירושות מתנות ונכסים שהיו ערב הנישואין, אמור להתחלק בין צדדים בחלקים שווים.

מכאן שאין קשר אם החשבון רשום על צד זה או אחר. כספים שנצברו במהלך הנישואין אמורים להתחלק בין צדדים ביניהם ובחלקים שווים. מכאן – שטעות נפוצה היא לחשוב שחשבון שרשום על שם מי מהם לא יחולק.

הגנה על הזכויות

קיימות מגוון דרכים על פי דיני הגירושין שיכולות להגן על זכותו של בן הזוג הלא רשום בחשבון.

הטלת עיקול על חשבון של הצד האחר, יכולה להבטיח שלא יימשכו פיקדונות/חסכונות/השקעות.

הטלת עיקול היא הלכה למעשה הטלת עיקול אצל הגוף המחזיק – הבנק.

יחד עם זאת, ככל שלא ידוע איפה מוחזקים הכספים ובאילו בנקים, ניתן לשקול אפשרות של הטלת צו איסור דיספוזיציה, שמשמעותו, הטלת צו אישי על אדם שלא ימשוך/יבריח כספים.

צווי גילוי מסמכים

פעמים רבות, עולה הטענה שצד אחד לא יודע מה מצב זכויות הבנק של הצד השני. טענה זו, עולה פעמים רבות ובכדי להסיר את "הערפל" מקובל בבתי המשפט לענייני משפחה שדיון יתנהל "בקלפים גלויים". קרע גם אם חשבון רשום על שם אחד הצדדים בלבד, מקובל לקבל צווי גילוי מסמכים שיחשוף את כל הזכויות הרשומות על שם אותו צד, מכל מין וסוג, וללא יוצא מהכלל.

חשבון בנק משותף

להבדיל ממצב שבו כל הזכויות רשומות על שם אחד מצדדים, במקרה של חשבון בנק משותף, הדבר יותר פשוט כיוון ששני הצדדים רשומים כבעלים על החשבון ובמקרה שכזה, במידה ומי מהצדדים חושד למצב של סיכול זכויות/הברחה/הוצאת כספים ע"י הצד האחר, הרי שהדרך הפשוטה ביותר – היא זכותו של כל צד להגביל את חשבון הבנק לשתי חתימות. אין צורך בצו שיפוטי לצורך כך. משמעות הדבר היא שמאותו הרגע של הגבלת החשבון לשתי חתימות, לא ניתן יהיה לעשות פעולות בחשבון ללא חתימה של 2 הבעלים של החשבון. כרטיסי האשראי והוראות הקבע יבוטלו אף הם.

בית הדין הרבני או בית משפט לענייני משפחה

ככל שמי מהצדדים מעוניין לטעון טענות אלו ואחרות לגבי אופן הבעלות שמהווה את אופן הרישום, יש לשקול את האפשרויות השונות מבחינת הדינים, טענות בדבר הפרדה רכושית, והכל לפי נסיבות של אותו מקרה ומקרה.

יש מגוון שיקולים, ולכן יש להיוועץ עם עורך דין על עילות הגירושין והעילות לפירוק השיתוף, וכך גם לקבל החלטה לגבי בחירת הערכאה במסגרתה תוגש התביעה – לבית המשפט או לבית הדין הרבני. הדבר תלוי בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

סיכום

כפי שפורט לעיל, יש מתח הקיים בין דיני הבנקאות לבין דיני הגירושין. יכול להיות מצב שעל פי דיני הבנקאות חשבון שייך לאחד הצדדים, בעוד בפועל, על פי דיני הגירושין, החשבון בעצם שייך לשני צדדים ביניהם ובחלקים שווים. כל מקרה לגופו. כל מקרה לנסיבותיו. כך או כך, יש אפשרויות להגנה על זכויותיהם של צדדים בין בדרך של עיקולים ובין בדרכים אחרות. לצורך חלוקה של חשבונות בנקים, צווי גילוי מסמכים והגנה על הזכויות בבנקים, מומלץ טרם פתיחת הליך משפטי לקבל מעורך דין לגירושין ייעוץ מקיף לנסיבות העניין.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין