X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

חלוקת רכוש ונכסים שנצברו מלפני הנישואין

אחד הנושאים המרכזיים בסכסוכי גירושין הוא חלוקת הרכוש. יש לכל צד בגירושין רצון להבטיח את חלקו ברכוש המשותף, לקבל את הביטחון הכלכלי להמשך הדרך ולהבטחת הזכויות בדרך אופטימלית.

החוק הרלוונטי לזוגות נשואים בעניין חלוקת הרכוש הוא – חוק יחסי ממון.

קיימת הוראה חד משמעית בחוק הקובעת שכל אחד מהצדדים זכאי למחצית שווי כלל הנכסים שנצברו בנישואין למעט נכסים שהיו למי מהצדדים ערב הנישואין.

המשמעות – רכוש שהביא עימו כל צד מלפני הנישואין לכאורה שייך לאותו הצד. ויחד עם זאת, קיימות מחלוקות רבות בבתי משפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים בענייני חלוקת הרכוש, לרבות, רכוש שנצבר טרם הנישואין.

אם כך מתבקשת השאלה – מדוע עולים קשיים בסוגיות חלוקת הרכוש?

הטמעת הרכוש מלפני הנישואין עם הרכוש המשותף יכולה להקנות לצד שבא ללא הרכוש זכויות והדבר יכול, במקרים מתאימים – להיחשב כרכוש משותף. כך לדוגמא, צד שהביא עימו סכום כסף מסוים, והפקיד את אותו הסכום לחשבון בנק משותף של הצדדים, הצד האחר יכול לטעון לבעלות בכספים בהתאם לאופן הרישום.

סוגיה נוספת היא שימוש ברכוש שנצבר לפני הנישואין, לדוגמא דירה, במהלך החיים המשותפים. כך לדוגמא מצב שבו דירה נרכשה מלפני הנישואין, אך תשלומי המשכנתא (ככל שיהיו) מבוצעים מחשבון משותף במהלך הנישואין, מצב שבו צדדים מתגוררים שנים רבות באותה הדירה של מי מהם מלפני הנישואין, ואף משפצים אותה, ואף משביחים את ערכה. במקרים אלו – בנסיבות מתאימות, יכול להיות שהדירה אשר הביא עימו צד מלפני הנישואין תהא משותפת, חרף עצם הרישום על שם אחד הצדדים.

כך גם עולה סוגיה של השבחתו של הרכוש מלפני הנישואין במהלך הנישואין. לדוגמא, כספים שנצברו מלפני הנישואין והושבחו בין אם מהשקעה/צבירת ריביות וכיוצ"ב.

קיים גם הבדל בין רכוש שנצבר מלפני הנישואין בחשבון בנק נפרד לחלוטין מחיי השיתוף של הצדדים לבין רכוש שנעשה בו שימוש בדרך זו או אחרת.

לכל אלו יש להוסיף את ההבדלים בין ערכאות השיפוט בין בית הדין הרבני (והדין הדתי) לבין בית המשפט לענייני משפחה והדין האזרחי. יש מצבים בהם מי מהצדדים ירצה לטעון טענות על פי הדין הדתי, ויש מצבים שמי מהצדדים ירצה לדון על פי הדין האזרחי. כך או כך, דיו רב נשפך על ההבדלים בין הערכאות השיפוטיות, על "מרוץ הסמכויות", על בחירת ערכאה זו או אחרת ויש להיוועץ בנושא זה טרם פתיחת הליך משפטי.

פתרון אפשרי הוא עריכת הסכם ממון אשר יגדיר את כל המצבים ואת כל האפשריות, טרום נישואין. אלא שלא בכל המקרים נחתם הסכם ממון. לכן חשוב להיוועץ בכל מקרה ומקרה.

חלוקת רכוש היא אחת הסוגיות המורכבות בהליכי גירושין. בכל נושא חלוקת הרכוש בגירושין, ובפרט סוגיות של רכוש הנצבר מלפני נישואין, כל מקרה לנסיבותיו, מומלץ להיוועץ עם עורך דין לגירושין לצורך קבלת חוות דעת והמלצות משפטיות ולבחור את הפעולות הנכונות.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין