X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

חלוקת זכויות פנסיה וזכויות סוציאליות בגירושין

בעת הליך גירושין אחד הדברים המרכזיים שעולים הם מה הרכוש שנצבר ואיך הוא יחולק, אם בכלל. המאמר הבא עוסק בדברים שחשוב לדעת בנושא חלוקת זכויות פנסיה שנצברו בנישואין. במידה ותהיתם אם אתם זכאים לחלוקת פנסיה של בן/בת הזוג, או אם אתם צריכים לחלק את זכויות הפנסיה, כדאי להבין את מכלול השיקולים הן לגבי מהות החלוקה והן לגבי אופן הביצוע.

שאלות רבות מציפות את המתגרשים בעניין חלוקת הרכוש בעת גירושין.

בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני?

זו אחת השאלות המרכזיות בהליכי גירושין והקשורה "למרוץ סמכויות". שאלה זו, כמו גם מהות בחירת הערכאה, יכולה להשפיע על מהות החלוקה לגבי דין תורה או דין אזרחי, ובכך להשפיע על החלטה זו או אחרת אם הזכויות תחולקנה, אם לאו.

יש טענות שניתן להעלות הן מכח חוק יחסי ממון לחלוקה לא שוויונית והן מכח דין התורה. בעניין הזה, יש לבחון כל מקרה לגופו.

חוק יחסי ממון והוראותיו בעניין חלוקת הפנסיות

חוק יחסי ממון קובע שעם הגירושין זכאי כל אחד מהצדדים למחצית השווי של כלל נכסי בני הזוג, שזה כולל – במפורש – גם זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות.

חוק הפנסיות – החוק החדש – חוק חלוקת חיסכון פנסיוני

כחלק מהעובדה שזוגות מתגרשים רבים צוברים זכויות פנסיה משך הנישואין הרי שהמדובר בחלק נכבד מכלל הרכוש המשותף. טרם חקיקתו של החוק החדש, המצב המשפטי היה די מורכב מבחינת המתגרשים. גם במצבים בהם היה קיים פסק דין לגירושין עם חלוקת רכוש, ולמרות זכאותו של בן הזוג, על פי אותו פסק דין, הרי שהיחיד שקיבל את הפנסיה היה בן הזוג הרשום – המחזיק. והוא זה שהיה מעביר לצד האחר את חלקו.

ומה המצב היום? איך בן הזוג (הלא רשום) יקבל את חלקו?

השינוי הגדול ביותר של חוק הפנסיות – הוא שבן הזוג (הלא רשום) יוכל לקבל את חלקו על פי פסק הדין, ישירות מהגוף המחזיק את הכספים. זה שינוי דרמטי של הזוגות המתגרשים. החוק מאפשר במקרים מסוים פיצול של הקופות פנסיה, כך שלכל אחד יהיה חלקו באופן מפוצל ונפרד. החוק החדש מאפשר לבן הזוג הלא רשום הגנה. בין באופן הרישום ובין בהגבלות בכדי להגן על בן הזוג הלא רשום.

בד בבד לחוק החדש יש חסרונות רבים, יש היבטים של מיסוי, היבטים של ביטוח, יש "קיזוז" שמבוצע כשמפצלים קופות, להבדיל מקופה שלא מפוצלת.

היוון של זכויות פנסיוניות

היוון תלוי אך ורק ברצונם החופשי של הצדדים. ללא קשר לחוק החדש או למצב הקודם, היוון פירושו שלמרות שלא הגיע מועד גמילת הזכויות, במקום שבן הזוג יקבל את חלקו במועד גמילת הזכות או בדרך של פיצול, שהוא יקבל הכול, בבת אחת, בעת החתימה על ההסכם, ובהפחתת הנחת היוון, כמקובל מבחינה אקטוארית.

אקטואר

למי "שהסתבך" עם חישובים כאלו ואחרים, אין מה לדאוג. כשרוצים לבחון היטב כל אגורה שנצברה בנישואין, ממנים איש מקצוע, בדרך כלל רואה חשבון או אקטואר, לשם חישוב מלוא הזכויות שנצברו. הן למצב של חלוקה מיום גמילת הזכויות והן למצב של היוון.

סיכום

חלוקת רכוש היא ללא ספק אחד הנושאים בגירושין. חלוקת רכוש כוללת את חלוקת הפנסיה, חלוקת הזכויות הסוציאליות, קרנות ההשתלמות, חסכונות, המהווים לעיתים חלק נכבד מהרכוש. יש צורך לבחון את הדין הרלוונטי, את המקרה הספציפי, טענות הגנה אפשריות, כפי שפורט לעיל כמו גם הפרדה של רכוש מלפני הנישואין ועוד. מומלץ להתייעץ עם עורך דין גירושין, בכדי שתוכלו לקבל החלטות מושכלות לפני הליך הגירושין ובמהלכו.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין