X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

חלוקת דירה בגירושין

נושא חלוקת הרכוש המשותף הוא אחד הנושאים הטעונים בהליך גירושין. בכל הנוגע לחלוקת הרכוש, לרוב, דירת מגורים היא הנכס העיקרי של בני זוג. כמובן שיש אנשים עם רכוש רב, מספר דירות, מספר נכסים, חברות וכיוצ"ב, אך על פי רוב הזוגות במדינת ישראל, דירה היא הנכס העיקרי.

בפרק חלוקת דירה בגירושין חשוב לשים דגשים על השאלות הבאות:

  • האם הדירה נרכשה לפני הנישואין?
  • האם הדירה רשומה על שם מי מהצדדים?
  • האם יש הסכם ממון?
  • האם הדירה ניתנה במתנה?
  • האם הדירה ניתנה בירושה?

חוק יחסי ממון קובע שצדדים יחלקו ביניהם בעת גירושין את כלל נכסי בני הזוג, למעט מתנות שהתקבלו בתקופת הנישואין, ירושות ונכסים שהביא מי מהצדדים מלפני הנישואין.

מכאן – שאם מי מהצדדים היה בעל דירה מלפני הנישואין והדירה רשומה רק על שמו, קיימות לו הגנות,  בחוק יחסי ממון.

חלוקת דירה בגירושין כאשר הדירה רשומה על שם שני הצדדים?

דירה שנרכשה מכספים משותפים שנצברו בנישואין ונרשמה על שם שני הצדדים בחלקים שווים – קרוב לוודאי תחולק ביניהם בחלקים שווים ולכל אחד מהצדדים הזכות לפירוק שיתוף בכל עת, למעט נסיבות מיוחדות המוגדרות בחוק.

דירה הרשומה על שם הצדדים ביניהם בחלקים שווים, ככל הנראה, תחולק ביניהם בחלקים שווים. כך שגם אם מי מהצדדים הביא יותר כסף ו/או קיבל מתנה ו/או ירושה, וכל הכספים נטמעו ברכישת דירה והדירה נרשמה לאחר מכן על שם צדדים ביניהם בחלקים שווים – אזי ככל הנראה תמורת הדירה תחולק אף היא בחלקים שווים. ויחד עם זאת, ניתן בנסיבות מסוימות לטעון טענות בגין הבעלות על הדירה. הן בנושא המתנות, הן בנושא הירושות והן בנושאים של כספים שהביא מי מהצדדים טרם הנישואין.

זכויות בדירת מגורים

הפסיקה פיתחה עם הזמן מבחנים אשר יכולים להקנות למי מהצדדים זכויות באותה דירת מגורים. בין היתר, במקרים שבהם מי מהצדדים רכש דירה לפני הנישואין, במקרים בהם דירת המגורים ניתנה במתנה ו/או בירושה ובמקרים בהם הדירה מלפני הנישואין ונרשמה על שם מי מהם.

יש לבחון עם עורך דין את הנסיבות של כל מקרה ומקרה. יש חשיבות לאורך הנישואין, לתשלומי משכנתא, ככל שקיימים, להשבחת הדירה, לעצם מהות הדירה – מגורים/השקעה, עיקרון ההסתמכות ועוד.

הסכם ממון והשלכותיו

ככל שיש רצון להגן על טענות עתידיות בענייני רכוש, ככל שמי מהצדדים מעוניין שלא יהיה שינוי במצב הבעלות של הרכוש (על רכוש שנצבר טרם הנישואין וכו') עליו לערוך עם בן הזוג הסכם ממון אשר יגן עליו לכל תרחיש עתידי בקשר עם אותו הרכוש.

היעדרו של הסכם ממון. כפי שהסכם ממון יכול להגן על מי מהצדדים, כך היעדרו של קיומו של הסכם ממון יכול להשליך על כוונה זו או אחרת של הצדדים.

ייעוץ משפטי בנושא חלוקת דירה בגירושין

בעת הליכי גירושין חשוב להתייעץ עם עורך דין המתמחה בנושא דיני משפחה בכלל ובהליכי גירושין בפרט, בכדי לעמוד על כל הזכויות המגיעות על פי החוק. יש הגנות בחוק למצבים מסוימים וחשוב להיות בקיאים בדינים השונים (הן האזרחי והן הדתי). לצורך בחינת העניין, יש להביא בפני עורך הדין את מכלול השיקולים, הנסיבות, ההוכחות, נסח הטאבו של הדירה המדוברת, ולקבל חוות דעת ספציפית לגבי האפשרויות המשפטיות.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין