X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

התרת נישואין בהסכמה או ללא הסכמה

הסטטיסטיקה על זוגות שמתגרשים ידועה ומוכרת. אותם זוגות שמתגרשים יכולים להשתייך לשני מצבים – זוגות השייכים לאותה הדת או נישואי תערובת.

במידה ומדובר בבני זוג המשתייכים לאותה דת, הליך הגירושין ממוקד בערכאה משפטית ספציפית השייכת לאותה הדת (לדוגמא – בית דין רבני או בית הדין השרעי וכיוצ"ב). במקרה זה תביעת הגירושין תוגש לערכאה הרלוונטית.

יחד עם זאת, קיימים מקרים בהם בני הזוג מעורבים – נישאו בנישואי תערובת. החוק הרלוונטי למקרה של אותם מקרים מיוחדים הינו חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), תשכ"ט – 1959. לצורך מקרים מעורבים אלו יש הוראות דין ספציפיות.

חשוב להדגיש ולזכור – כי גם בני זוג יהודים (תושבי ואזרחי מדינת ישראל) שנישאו בנישואין אזרחיים בחו"ל, יתגרשו בבית הדין הרבני. התרת נישואין עוסקת במקרים מעורבים ולא בבני זוג ששניהם יהודים.

שאלות שמרבות לצוץ

שאלות רבות יכולות לצוץ בענייני התרת נישואין בין בני זוג. של מי הסמכות לדון בהתרת נישואין? כמה זמן זה לוקח? כמה זה עולה? מה קורה אם זה לא נעשה בהסכמה? האם זה קשור לבית הדין הרבני ? איזה מסמכים צריך לקבל? מי קובע את מקום השיפוט?

מתי יש צורך בהתרת נישואין?

עת מדובר בבני זוג מעורבים שאינם מאותה הדת יש צורך בהתרת נישואין. כך לדוגמא כאשר יהודי נישא לחסרת דת, או שאחד מבני הזוג הינו נוצרי והאחר שייך לדת אחרת ועוד ועוד. כאשר קיימים זוגות מעורבים – אין באפשרותם לפנות לערכאה דתית והדרך המשפטית הנכונה היא לפנות לערכאה המשפטית שהינה – בית משפט לענייני משפחה. כך על פי כללי הסמכות המקומית.

עורך דין להתרת נישואין

מומלץ לנהל הליך משפטי, בין אם בהסכמה עם הצד השני ובין אם ללא הסכמה, באמצעות עורך דין והדברים יפים גם לענייני התרת הנישואין.
במקרה שבו יש הסכמה אזי יש צורך לערוך בקשה להתרת נישואין, לרבות תצהירים תומכים לבקשה עצמה, תצהירים תומכים לעניין ההשתייכות הדתית, יש לצרף מסמכים הדרושים על פי הדין (בין היתר, תמציות רישום משרד הפנים, תעודת נישואין, תרגום נוטריוני נאמן למקור ועוד).
עורך דין שעוסק בתחום – יערוך עבורכם את המסמכים המשפטיים ויפעל לצורך קידום הנושא עד לקבלת התרת הנישואין בפועל.

במקרה שבו אין הסכמה בין הצדדים, יש צורך בהגשת תובענה לבית המשפט לענייני משפחה. תובענה לכל דבר ועניין שיש להוכיחה על פי הוראות הדין וכמו בכל תביעה – יש לנהל הליך משפטי מקצועי בכדי להגיע לתוצאה המיוחלת.

התרת נישואין בהסכמה או ללא הסכמה

ככל שההליך הינו בהסכמה – מומלץ ששני בני הזוג יפנו יחד אל עורך דין להסדרת הנושאים. ככלל עדיף שהליכים משפטיים בין בני זוג יבוצעו בהסכמה. ככל שיש הסכמה לעניין התרת הנישואין העניין פשוט יותר.

ככל שהליך התרת הנישואין אינו בהסכמה – על אחד הצדדים לפנות אל עורך דין שעוסק בתחום, לפרט בפניו את מלוא הנסיבות, ולקבל ייעוץ משפטי לגבי ניהול הליך התובענה בבית המשפט לענייני משפחה.

הגשת תובענה להתרת נישואין

תובענה שעוסקת בהתרת נישואין מוגשת במזכירות של בית המשפט לענייני משפחה ב – 5 עותקים, ויש לצרף לה את כל המסמכים הדרושים.

קביעת מקום השיפוט בנושא של התרת נישואין

הסמכות לדון בכל נושא התרת הנישואין נתונה לסגן נשיא בית המשפט לענייני משפחה. לאחר בירור מקיף שנעשה בבקשה להתרת הנישואין, ולאחר בדיקת מלוא המסמכים אשר הדין קובע שיש לצרף, יבוצע ההליך של קבלת אישור במקרים מתאימים מבית הדין הדתי.

ניקח לדוגמא מקרה שבו הבעל יהודי והאישה חסרת דת. בקשה ערוכה כדין להתרת נישואין מוגשת עם מלוא המסמכים הדרושים והתיק מגיע לפתחו של סגן נשיא בית המשפט לענייני משפחה. בשלב זה, והיות והבעל יהודי לא יוכל סגן הנשיא ליתן פסק דין להתרת נישואין, אלא התיק יופנה עם מלוא המסמכים לבית הדין הרבני הגדול לקבלת חוות דעת בדבר התרת הנישואין. הליך זה אמור לקחת עד 3 חודשים.

ככל שבית הדין הרבני הגדול יאשר את התרת הנישואין, יחזור התיק לבית המשפט לענייני משפחה ואז ככלל יינת פסק הדין להתרת הנישואין.
במקרים אחרים יכול סגן הנשיא לקבוע שעל הדיון להתברר בבית דין דתי זה או אחר.

אגרות בנושא התרת הנישואין

בין אם מגישים בקשה בהסכמה של שני הצדדים ובין אם מוגשת תובענה להתרת הנישואין בשני המקרים יש לשלם אגרה במזכירות בית המשפט. כך גם בבקשות ביניים. צד אשר אין באפשרותו לשאת באגרת בית המשפט רשאי להגיש בקשה על מנת לפטור אותו מאגרה. המדובר בטופס בקשה אשר מצוין במזכירות בית המשפט.

סיכום

ככל שמדובר בזוג מעורב, נישואין מעורבים בין בני זוג מדתות שונות, מומלץ לפנות לעורך הדין שעוסק בתחום על מנת שיבחן את הנסיבות. יש להדגיש בפני עורך הדין אם ההליך הינו בהסכמה או ללא הסכמה. בהליך של הסכמה – וככל שהפניה תהא משותפת, ככל הנראה עורך הדין ייצג את שני בני הזוג יחד וההליך יהיה יחסית מהיר. ככל שאין הסכמה, במקרה מתאים תוגש תובענה לבית המשפט לענייני משפחה.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין