X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

התרת נישואין – טפסים

הוראות הדין הרלוונטיות לנושא התרת הנישואין כוללות, בין היתר:

  • חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים) (תיקוני חקיקה), התשס"א 2005
  • חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים) התשכ"ט-1969
  • חוק בית המשפט לענייני משפחה, תקנות סדרי הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 ועוד.
  • חוק הכשרות המשפטית – בנושאים שמעורבים קטינים, חל כמובן גם חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962.
  • חוק יחסי ממון – בנושאים של זוגות מתגרשים יחולו הוראותיו של חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג – 1973
  • חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט – 1959

התרת נישואין – טפסים

במסגרת הליך של התרת הנישואין המוגש לבית המשפט לענייני משפחה יש טפסים שנדרשים צדדים למלא, בצירוף תצהירים מאמתים על ידי עורך דין.

בין יתר המסמכים והטפסים שעל הצדדים למלא ולהגיש לבית המשפט לענייני משפחה, קיימים גם הטפסים הבאים:

טופס 43 א' – תקנה 343 ד (1) – הינו טופס הצהרה אודות פרטים אישיים.

טופס 43 ב' – תקנה 343 ו(ב)(1) – הינו טופס הצהרה נוסף שעל הצדדים למלא במסגרת הליך התרת הנישואין.

תצהיר מכר קרוב בהליך התרת נישואין – כשמי מבני הזוג הינו חסר דת, דורש הדין תצהיר של מכר קרוב לצורך אימות העובדות.

הסכם התרת נישואין – עורך דין לגירושין אזרחיים

מומלץ שבמסגרת הליך התרת הנישואין, יערכו הצדדים גם הסכם התרת נישואין.

הסכם גירושין הוא מסמך שמעגן את כלל ההסכמות שבין הצדדים על כל הנושאים שנובעים מחיי הנישואין ו/או מעצם הגירושין.

קראו עוד על הסכם התרת נישואין באמצעות עורך דין

חשוב לדעת!

קיימות הוראות חוק רבות רלוונטיות, אשר כל מקרה לנסיבותיו ולנושאים המעוגנים בו. ככלל – כל הטפסים הקשורים בהתרת נישואין/גירושין אזרחיים דורשים תצהיר ואימות של עורך דין על הטפסים. מומלץ בנושא של הליך התרת הנישואין לפנות לעורך דין לענייני גירושין שעוסק בתחום.

 

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין