X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

השלכות משפטיות של בגידה

יש לציין כי ההשלכות של בגידה הנן השלכות המביאות את הצדדים להגיע להחלטה על סיום היחסים, אולם לבגידה לא תהא כל השלכה על זכויות של מי מבני הזוג, הנובעות מעצם היחסים המשותפים כפי שיפורט להלן.

השלכות על זכויות רכושיות

חשוב לציין פעם אחת ולתמיד – עצם קיומה של בגידה בתוך מערכת יחסים המתנהלת בין בני זוג נשואים, אינה מהווה פגיעה בזכויות רכושיות.

כלומר, במידה ואחד מבני הזוג נתפס בוגד, אין הוא מפסיד את חלקו ברכוש המשותף שצברו בני הזוג יחד, משך חייהם המשותפים. בהתאם לחוק יחסי ממון, אין כלל חשיבות למי שגרם לפירוק הנישואין ועל כן אין התייחסות בחוק לפגיעה בזכויותיו של מי מבני הזוג.כמו כן, חשוב לציין כי, בבתי המשפט לענייני משפחה במקרה של מחלוקות על חובות שנוצרו בעקבות הבגידה נקבע כי חובות אלו הם אינם משותפים וחלים על הצד שבגד.

לעומת זאת, בהתאם לדין העברי, אם הבעל הוכיח שהאישה בגדה בו, הוא יוכל לגרום לכך שהיא תאבד את זכויותיה הרכושיות ואם האישה היא הנבגדת, זכויותיו של הבעל לא יפגעו כלל.

ויובהר כי, חרף העובדה שבתי הדין הרבניים מחויבים להתנהל בהתאם לחוק יחסי ממון, בפועל הדבר לא תמיד קורה. לפיכך, במקרה בו רוצים להביא את מערכת היחסים לקיצה בשל בגידה, חשוב מאוד, לפנות לייעוץ משפטי, על מנת לערוך בדיקה יסודית בדבר חשיבות הקדמת הצד שכנגד במרוץ הסמכויות.

השלכות על קביעת ההורה המשמורן

קביעת ההורה המשמורן נקבעת אך ורק בהתאם לעיקרון המנחה של טובת הילד. לפיכך, במידה ואישה בגדה בבעלה אל לה לחשוש מפני הנורא מכל – לקיחת ילדיה, ובמידה והבעל בגד באשתו אל לו לחשוש מפגיעה בזכותו להסדרי ביקור ושהות של ילדיו.

אומנם בתי הדין הרבניים מתייחסים בחומרה למעשה בגידה של אישה, אך קביעת ההורה המשמורן תיקבע בהתאם להמלצת פקיד/ת סעד ולתסקיר.

הסיבה אשר בגללה בגידה תוכל להשפיע על קביעת ההורה המשמורן היא כאשר הקשר החדש שנוצר בעקבות הבגידה לא מאפשר להורה הבוגד להסב את תשומת ליבו לילדיו, ובהתאם גם פוגע בטובתם.

השלכות על מזונות אישה

אישה שאינה עובדת כלל תהא זכאית למזונות מבעלה, אולם, כלל ידוע הוא, כי אישה אשר בגדה בבעלה, לא תהא זכאית למזונות אישה.

על מנת שזכותה זו תיפגע, על הבעל יהא להוכיח שהיא בגדה בו, בצורה שהיא אינה משתמעת לשני פנים.

כמו כן, חשוב להדגיש כי הבגידה אינה פוגעת בזכותה של האישה לקבל מזונות עבור ילדיה.

השלכות על הכתובה

אישה שהוכח באופן חד משמעי שלא משתמע לשני פנים, כי בגדה בבעלה, לא תהא זכאית לפדיון כתובתה.

השלכות על הגירושין

בעבור הבעל עילה לפיה אשתו בגדה בו היא עילה מספיקה להגשת תביעת גירושין. כלומר, במידה והוכח על ידי הבעל באופן חד משמעי כי אשתו בגדה בו, אזי, יוכל הוא להתגרש ממנה גם ללא הסכמתה. כמו כן, בעבור אישה הרוצה להתגרש מבעלה, הודאה מצידה בדבר בגידה בבעלה גם תשמש עילה לגירושין.

השלכות על נישואין בעתיד

אם האישה החליטה להודות הדבר בגידתה על מנת להתגרש מבעלה, עליה לזכור, כי יחול איסור מוחלט לגבי נישואיה לגבר עימו בגדה, שכן אישה שבגדה הנה בבחינת "אסורה על בעלה ובועלה".

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין