X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

הפרת הסכם גירושין

הסכם גירושין – צדדים שמתגרשים בהסכמה מגיעים לערכאה השיפוטית (בימ"ש או בית הדין, לפי העניין) עם הסכם גירושין שנערך, על פי רוב, ע"י עורך דין לגירושין.

גם כשצדדים מנהלים התדיינויות משפטיות, במקרים רבים, העניין מסתיים עם עריכתו של הסכם גירושין.

לרוב, הסכם גירושין מנוסח על ידי עורך דין המתמחה בתחום דיני המשפחה. האופציה החלופית להסכם גירושין – הינה שבית המשפט או בית הדין הרבני, לפי העניין, יכריעו בנושאים אשר מצויים במחלוקת ובהתאם להכרעות הללו יינתן פסק דין.

הסכם הגירושין הינו סגירה של כל העניינים הקשורים בין בני זוג לחיי הנישואין ולפקיעתן, לרבות נושא הקטינים, משמורת הקטינים, זמני שהייה/הסדרי שהות, מזונות ילדים, מדורם, נושא הממון, חלוקתו, חובות, רכוש, זכויות, חסכונות, פירוק שיתוף בנכסים, פירוק שיתוף בעסקים ועוד.

בכל מקרה, הסכם גירושין חייב לקבל את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני האזורי. ברגע שבו אושר הסכם הגירושין ע"י בית המשפט או בית הדין, הערכאה השיפוטית נותנת לו תוקף של פסק דין.

הפרה של הסכם גירושין

במקרה שבו מי מהצדדים אינו עומד באחת או יותר מהוראות הסכם הגירושין, העניין נחשב כהפרה של הסכם גירושין. הפרת סעיפי הסכם הגירושין נחשבת פשוט כמשמעו – להפרת פסק דין.

קיימות דוגמאות רבות להפרות של הסכם גירושין, לדוגמא, אי תשלום מזונות, אי קיום חלוקת רכוש על פי הוראותיו של הסכם הגירושין, אי חלוקת כספים/חובות, אי קיום הסדרי חלוקת השהייה עם הקטינים, אי פינוי דירת מגורים על פי הוראותיו של הסכם וכו'.

פתרונות האפשריים במקרה של הפרת הסכם גירושין

יש הבדלים בין נושאים שונים הקשורים להפרת הסכם גירושין. ההבדלים נעוצים בטיב ההפרה. להלן מספר דרכים להתמודדות עם הפרת הסכם גירושין:

  1. הוראות המוגדרות בהסכם הגירושין בנושאים כספיים – היא פנייה ללשכת הוצאה לפועל אשר באפשרותה לאכוף את פסק הדין בכל הנושאים הקשורים לענייני כספים ו/או תשלומים. אכיפת ההסכם באמצעות לשכת ההוצאה לפועל יכולה להתבצע על דרך של פתיחת תיק הוצל"פ, שבמסגרתו ניתן לעתור לסעדים של עיקול רכוש, שלילת רישיון נהיגה, הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ ועוד. הכל בהתאם לסעד המבוקש ולדרכים המתאימות לעניין.הפנייה ללשכת ההוצאה לפועל תעשה בתנאי שההפרה שבוצעה הוגדרה בהסכם הגירושין וקיבלה תוקף של פסק דין. כלומר, הוראה שאינה כתובה מפורשות בהסכם הגירושין לא יכולה להיאכף על ידי הוצאה לפועל.
  2. אי קיום הוראות הנוגעות לקטינים (לדוגמא – הפרת זמני שהייה) – במקרה זה, ניתן לפנות למשטרה בגין הפרת הסכם הגירושין ולהגיש תלונה בגין הפרת צו שיפוטי. במקרים חוזרים ונשנים, מומלץ לבעל הדין (אשר הפרו כלפיו של הוראות ההסכם) להיוועץ עם עו"ד לגירושין ולשקול פנייה לבימ"ש על מנת לבחון סעדים יסודיים יותר הקשורים למהות הקשר.
  3. אופציה נוספת הינה פנייה בתביעה לבימ"ש בגין ביזיון בית המשפט על פקודת ביזיון בית המשפט.
  4. פעמים רבות, עם אי קיומו של הסכם גירושין, לרוב כשמדובר בהוראות הסכם גירושין שאינן ברורות, מגיש בעל דין לערכאה השיפוטית תביעה להוראות ביצוע פסק דין.

סיכום

הצד שהפר את פסק הדין עלול להיות חשוף בפני תביעות משפטיות, סעדים בהוצל"פ, תלונות במשטרה, והדבר עלול אף לחייבו בסופו של יום בהוצאות משפט ואף בפיצויים על נזקים, לרבות בהוצאות שכ"ט עו"ד ומע"מ.

חשוב לזכור שהפרת הסכם גירושין (שאושר וקיבל תוקף של פסק דין) כמוה כהפרת פסק דין והיא עלולה לגרור אחריה סנקציות קשות כלפי הצד המפר.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין