X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

הליך ביזיון בית משפט לענייני משפחה

האם הפרו נגדך החלטה? האם הפרו נגדך פסק דין? האם צד מערים קשיים על ביצוע פסק הדין? מתלבטים מה לעשות? המאמר הבא יעסוק בנושא הליך ביזיון בית משפט לענייני משפחה והגשת בקשה לעיכוב ביצוע של פסק הדין או ההחלטה.

צדדים שמצויים במהלך הליכי גירושין, ואף כאלו שסיימו את הליך הגירושין, מגלים לעיתים, שלמרבה הצער, הם שוב נאלצים לחזור לערכאות השיפוטיות. בין אם בשל החלטה שלא מקויימת, בין אם בשל צד שמערים קשיים ובין אם בשל מי מהצדדים שבוחר לא לקיים את פסק הדין.

הליכי גירושין

מטבע הדברים צדדים אשר נקלעים למשבר בחיי הנישואין יכולים לעבור את התהליך בדרך של הסכמות והידברות וסיום המחלוקות בדרך נעימה ויכולים שלא. צדדים אשר אינם מגיעים לעמק השווה בין אם בשל חוסר הסכמות ובין אם ממניעים אחרים, פונים לערכאות שיפוטיות, לבית משפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.

סיום ההליך המשפטי – פסק דין

כך או כך, בסופו של יום ההליך המשפטי מסתיים. בין אם בדרך של הסכם המקבל תוקף של פסק דין על ידי הערכאה השיפוטית ובין אם בדרך של ניהול הליך משפטי אשר מקבל בסופו של יום תוקף של פסק דין.

החלטות שיפוטיות

יש הבדל בין החלטה שיפוטית שניתנת על ידי שופט או דיין לבין פסק דין. פסק דין מטבעו סוגר את ההליך השיפוטי ועם סיומו – כל צד יכול לערער על פסק הדין, ולאחר מועד הערעור וככל שלא הוגש ערעור, הופך פסק הדין לחלוט. עוד טרם פסק דין, במהלך ההליכים המשפטיים לבקשת מי מהצדדים ניתנות החלטות שיפוטיות. כלל ברור וחד משמעי הוא שיש לקיים החלטות של ערכאה שיפוטית. בין אם המדובר בהחלטה ובין אם המדובר בפסק דין.

מהו החריג?

קיימים מצבים שבהם לאחר מתן החלטה או פסק דין מי מהצדדים מחליט להגיש עיכוב ביצוע של פסק הדין או ההחלטה. במידה והגשתם כבר את הערעור הרי שאת ההליך של עיכוב ביצוע עליכם להגיש לערכאת הערעור.

הפרת החלטה/פסק דין – הוצאה לפועל

יש הבדל בין סוג ההחלטה/פסק הדין שהצד השני הפר. במידה ולצורך הדוגמא העניין הוא אי תשלום מזונות שנפסקו בהחלטה או בפסק דין, הרי שעליכם לפנות לגוף לשכת ההוצאה לפועל עם פסק הדין המקורי ולהתחיל בהליך שם.

הפרת החלטה/פסק דין

יש מקרים שלא עוסקים בכסף, שעוסקים בהפרת החלטה שאינה ניתנת לביצוע בלישכת ההוצאה לפועל, ובמקרים אלו, יהיה עליכם להיעזר בשירותיו של עורך דין ולפתוח בהליך ביזיון בית המשפט.

עורך הדין יבחן את המקרה הספציפי ויפעל במקרים מתאימים על פי פקודת בזיון בית משפט, שהיא הפקודה הקובעת עונש על בזיון בית משפט. בפקודת בזיון בית המשפט יש סעדים שהם, בין היתר, דרכי אכיפה, סנקציות ואף מאסר, והכל נועד לשם השגת המטרה – קיום החלטות של ערכאות שיפוטיות.

סיכום

הכלל הוא – החלטות של ערכאה שיפוטית יש לקיים, למעט מקרה של עיכוב ביצוע. ככל שצד הפר את ההחלטה/פסק הדין הדרך המשפטית לפעול יכולה להיות בדרך של הוצאה לפועל או בדרך של פניה לביזיון בית משפט, תלוי בכל עניין ועניין ומומלץ להיוועץ עם עורך דין בנושא.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין