X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

דמי מזונות ומדור

דמי מדור לילד, דמי מזונות לילד, כמה מקבלים מזונות ומדור עבור מספר ילדים, האם אבא צריך לשלם חצי מהגן, מהחוגים ומשיעורי העזר, מהם דמי טיפול – אלו הן מקצת השאלות אשר עולות בהליכי גירושין עם ילדים בעניין דמי המזונות לילדים.

אחד הנושאים המרכזיים ביותר בהליכי גירושין הוא נושא הילדים ומזונותיהם. כשאין לצדדים ילדים משותפים, הופך הליך הגירושין להיות הרבה יותר פשוט. מנגד, כשיש לצדדים ילדים, הופך העניין להיות מורכב יותר. יש צורך לדון בנושא משמורת הילדים, זמני השהות עימם, הסדרי שהות, חלוקת זמנים בחגים ובחופשים, ולא פחות חשוב, מזונות ומדור הילדים, לרבות כל ההשתתפויות בגינם.

ההבדל בין מזונות קטינים לבין מזונות אישה

יש הבדל בין דמי מזונות הדרושים לילד לבין "מזונות אישה". בדין היהודי על בעל לזון את אישתו ולדאוג לכל צרכיה, אלא אם כן יש נסיבות השוללות זאת ממנה. ככל שהאישה עובדת, היא יוצאת "מעשי ידיה תחת מזונותיה". קרי אם משכורתה מספקת למחייתה ולצרכיה, אזי ככל הנראה לא ייפסקו לטובתה מזונות אישה.

מזונות קטינים – הם מזונות שתובעת אישה בשם הקטינים.

משמורת/ משמורת משותפת

מטבע הדברים לסוגיית המשמורת קיימת השלכה ישירה על דמי המזונות של קטינים. כשמי המצדדים נמצא יותר זמן עם הקטינים אזי אמורה להיות לכך השלכה על גובה המזונות. אב ששוהה עם ילדיו 50% מהזמן אינו זהה מבחינת החבות, לאב ששוהה עם ילדיו 30% מהזמן.
גם בתי המשפט מתייחסים לנתון זה כאל בעל חשיבות עת פסיקת דמי המזונות, שכן מן הסתם, יש השלכה לזמן השהות, לעניין פסיקת גובה המזונות.

מה הנתונים הקובעים בנושא פסיקת דמי המזונות?

בתי המשפט לענייני משפחה שוקלים שיקולים רבים עת פסיקת דמי המזונות. בין היתר, שוקלים את הכנסותיו של כל צד, הן ממשכורת והן ממקורות חיצוניים, נכסיו של כל צד, מלוא הרכוש וההלוואות של כל צד, רמת החיים, מלוא הצרכים (מכל מין וסוג), ילדים נוספים ממערכת יחסים קודמת, וכל שיקול שיכול להיות רלוונטי לגבי יכולות כלכליות ולגבי הצרכים של הקטינים.

גובה דמי המזונות, מדור ופסיקה

ככלל, אין אחידות בכל בתי המשפט לענייני משפחה לגבי גובה דמי המזונות, אך באופן כללי, סכום דמי המזונות במצב שבו משמורת הקטין בידי האם הוא כ – 1,350 ₪ לילד, בתוספת מדור ואחזקת מדור, ובתוספת מחצית מתשלומי חינוך ובריאות.

לשם ההמחשה בפסיקתם של בתי המשפט ניתן להיווכח בפסקי הדין הבאים:

ע"מ (י-ם) 525/04 י.ב. נ' ל.ב. נבו – 20/10/04, ע"מ (י-ם) 789/05 ע.ד. (קטינה) נ' ע. י. תק-מח 2006 (1), 1859, בר"ע (ת"א) 1895/02 בן עמי נ' משיח, תק-מח 2003 (1), 23019.
בנוסף יש לחייב בדמי מדור ובהוצאות מדור. המבחן לחיוב האב בהוצאות מדור היא האם המגורים משרתים את צרכיו הישירים ו/או העקיפים של הקטין.

לעניין חיוב במדור והוצאותיו ראה: ע"א 52/87, מיה הראל נ' אברהם הראל, פ"ד מ"ג (4) 201, 205.
ההוצאה של המדור היא בנוסף לדמי המזונות של הקטינים. ע"א 764/87 הדסה אוהר נ' יצחק אוהר, נבו 31/12/87.
ע"א 328/72 לנגל נ' לנגל, פ"ד כז (2), 470, 474; ע"א 52/87 הראל נ' הראל, פ"ד מג (4) 201, 205; ע"א 3212 קחואר נ' קחואר, פ"ד מה (3) 33, 34-35.

לגבי היקף המדור – המקובל לגבי השתתפות האב במדור והחזקתו הינו בהיקף של שליש מההוצאות עבור ילד אחד, 40% מההוצאות עבור שני ילדים.

ההשתתפויות בגין הוצאות חינוך, הן ככלל לגבי משפחתון, גן, צהרון, אגרת חינוך, ציוד בית הספר, חוגים, תנועות נוער, קייטנות, שיעורי עזר וכו'.
ההשתתפויות בגין הוצאות רפואיות הן ככלל לגבי ההוצאות הרפואיות החריגות של הקטינים, וביניהם, הטיפולים אשר אינם נכללים בסל הבריאות הממלכתי המשלים, לרבות טיפולי שיניים, טיפולים אורתודונטים, טיפולים פסיכולוגיים, טיפולים פיזיותרפיסטים, אבחונים, קלינאי תקשורת וכיוצ"ב.
"דמי טיפול" – רכיב נוסף הקשור לדמי מזונות הינו – "דמי טיפול". המדובר בסכום כסף אשר משולם ע"י האב לידי האם, בנסיבות מתאימות, ע"א 4280/90 כהן נ' כהן, ע"א 2136/90 גיל נ' גיל).

סיכום

מצד אחד אין אחידות מלאה בפסיקה של בתי המשפט לעניין דמי מזונות ומדור ומצד שני, ניתן להעריך באופן כללי את דמי המזונות והמדור לילדים. תיקים רבים מגיעים לפתחו של בית המשפט לעניין הכרעה בסוגיות אלו, ויחד עם זאת, עם חוות דעת נכונה, הערכת סיכויים וסיכונים, ניתן למנוע הליכים משפטיים על דרך של הגעה להסדר והסכם מוסכם.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין