X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

איסוף ראיות בהליכי גירושין

כחלק מהליך גירושין, יש צורך מבחינה אסטרטגית בראיות אשר יסייעו לניהול ההליך המשפטי. הראיות נחלקות הן לתחומים הבינאישיים (גירושין וכתובה), הן לתחומים הקשורים למשמורת קטינים והסדרי שהות, והן לסוגיות הרכוש.

משמורת קטינים

בסוגיות של משמרות הקטינים עקרון העל שמנחה את הערכאות השיפוטיות הינו "טובת הילד". למושג זה יש ליצוק תוכן באמצעות ראיות.

הקשר של כל אחד מההורים עם מסגרות החינוכית יכול לבוא לידי ביטוי הן בכתובים והן בעל פה. הראיות יכולות לבוא לידי ביטוי בקשר כתוב עם המסגרות החינוכיות. זאת ועוד, במקרים של משמורת קטינים, לרוב, מתמנה עובדת סוציאלית לסדרי דין אשר נמצאת, לרוב, בקשר גם עם מסגרות החינוך של הקטינים ועם הגורמים הרפואיים שבקשר עם הקטינים, והיא מקבלת מהם את המידע הדרוש לה. כך או כך, חשוב שתהיינה ראיות לכל הפעולות, כך שבמקרה של מחלוקת בין ההורים לגבי טיב ההורות של מי מהם, הראיות תוכלנה לדבר בעד עצמן.

בקשר של כל אחד מההורים עם הרופאים של הקטינים, טיפולים כאלו ואחרים, וכל נושא המתקשר למסוגלות ההורית של כל הורה לדאוג לצרכי הקטינים.

סוגיות רכושיות

בכל ענייני הרכוש שבין הצדדים יש חשיבות למלוא הרכוש שנצבר מיום הנישואין ועד למועד הגירושין ומכאן גם יש חשיבות למלוא הראיות הקשורות לנושאים אלו.

מכאן, שיש צורך לאסוף כל מסמך ו/או ראיה הקשורה לכספים, נדל"ן, השקעות, עו"ש, תדפיסי בנקים, נסח טאבו, חברות במקרים מתאימים, נסח מרשם החברות, רשימות דירקטורים, אופציות, תיעוד של קרנות פנסיה, זכויות סוציאליות, קרנות השתלמות, קופות גמל, ביטוחי חיים וכיוצ"ב.

זאת ועוד, כיוון שחוק יחסי ממון מחריג נכסים שהביא עימו מלפני הנישואין, יש חשיבות להיקף הרכוש שצבר כל צד טרם הנישואין, ולפעולות שנעשו עם אותו רכו שמשותף, ויש צורך בראיות הקשורות עם האמור.

במקרים של העלמת מידע/הברחת רכוש, יש יכולת להפעיל חקירה כלכלית אשר בחלק מן המקרים תעלה את המידע הרלוונטי, וחובה לפעול על פי הוראות הדין גם בעניין זה.

סוגיות של מזונות

אחד הפרמטרים הקובעים לעניין קביעת מזונות זמניים/קבועים הוא רמת החיים של המשפחה וצרכי הקטינים.

כאשר עוסקים בראיות של רמת החיים, מן הראוי לקבל אינדיקציה ע"י הוכחות ל 12 החודשים שקדמו למועד התביעה.

לשם כך, יש לאסוף ראיות והוכחות הקשורות להוצאת אחזקת הבית (משכנתא/חוזה שכירות, ארנונה, חשמל, מים, גז, ארנונה, כבלים, אינטרנט, ועד בית וכל הואצה אחרת מכל מין וסוג).

זאת ועוד, יש לאסוף ראיות והוכחות הקשורות להוצאות הילדים עצמם – קרי ביגוד והנעלה, כלכלה, מוצרי קוסמטיקה, נסיעות, בילויים, הוצאות חינוך (שיעורי עזר, חוגים, הוצאות למסגרת החינוך, ספרי לימוד וכו') הוצאות רפואיות (פסיכולוגים, תשלום קופ"ח, אבחונים וכו') ויש לאסוף כל הוכחה לכל הוצאה מכל מין וסוג.

במישור הבינאישי – גירושין וכתובה

חלק מהנושאים שעומדים לעיתים על הפרק, הם עניין הגירושין או שלום הבית וסגיית הכתובה של האישה. לשם כך, ככל שיש למי מהצדדים עילות גירושין, יש לאסוף ראיות בהתאם, בין התכתבויות, בין שיחות מוקלטות והכל ע"מ להוכיח את הטענות.

יודגש – כי אסור לאדם להקליט שיחה שאינו חלק ממנה ואינה ברשות הציבור.

כמו כן, כחלק מהראיות, חשוב לשמור את הכתובה המקורית.

ברי שבכל הדיון של גירושין וכתובה, יש חשיבות משמעותית לנושא בגידה של מי מהצדדים, בין בגידה מינית ובין בגידה כלכלית.

סיכום

כמפורט לעיל, יש חשיבות רבה לראיות הקשורות בהליכי גירושין. בסופו של יום, ראיות יכולות לחזר עמדתו של מי מהצדדים ולהביא להכרעתו של המשפט.

האמור לעיל, מהווה חלק מהראיות שיש לאסוף בהליכי גירושין, אך יודגש שכל מקרה לגופו, ומומלץ בכל מקרה ומקרה, להיוועץ עם עורך דין לגירושין.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין