X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

תשלומי מזונות בין בני זוג

סעיף 2 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) קובע כי "אדם חייב במזונות בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלו". כאשר מדובר על יחסים בין בני זוג יהודים, הדין האישי לגביהם הוא הדין העיברי ולפיכך יחילו בתי המשפט אשר ידונו בתביעות מזונות של בני זוג יהודים את עקרונותיו של הדין העברי.

אז מה הן עקרונות הדין העברי בנושא מזונות בין בני זוג?

ראשית קובע הדין העברי כי חובת תשלום דמי המזונות בין בני זוג מוטלת על הבעל כלפי אשתו ואין חובה מקבילה של האישה לשלם מזונות לבעלה, למעט מקרים חריגים (מכוח דיני צדקה) בהם יוכח שמדובר באישה עמידה ביותר אשר לבעלה אין כלל אמצעים משלו, אולם גם במקרים שכאלו, תחוייב האישה לתת לבעל רק את דמי המזונות המינימאליים הנדרשים לקיומו של הבעל.

הדין העברי קובע עקרון נוסף לפיו החובה המוטלת על הבעל לשלם מזונות לאשתו הינה חובה אבסולוטית. דהיינו, הבעל חייב לזון (לשלם מזונות) את אשתו גם במקרים בהם הוא אינו מסוגל לזון אותה בפועל שכן המבחן ליכולתו של הבעל לשלם מזונות לאשתו הינו הכנסתו הפוטנציאלית האפשרית ולא הכנסתו בפועל, או במילים אחרות, מה שהבעל יכול היה להשתכר ולא מה שהוא משתכר בפועל.

האישה תהיה על פי הדין להמשיך ולחיות בדיוק באותה רמת חיים בה חי בעלה ובכל מקרה לא ברמת חיים נמוכה מזו שהייתה רגילה לה בבית משפחתה לפני הנישואין (בית אביה).

ישנם מספר חריגים לחובת תשלום המזונות על ידי הבעל. כך לדוגמא כאשר מדובר במקרה של אישה אשר עזבה את בית המגורים המשותף על דעת עצמה ללא כל סיבה מוצדקת. במקרים שכאלה, האשה אינה זכאית למזונות אלא אם הוכיחה שהסיבה לעזיבתה היא אובייקטיבית ומוצדקת (אלימות מצד הבעל וכו').

נושא תשלום מזונות בין בני זוג הינו מורכב ביותר ולכן בכל מקרה של תביעת מזונות בני זוג, חשוב לבחון הייטב את הנסיבות הספציפיות של התיק. ייתכנו מקרים רבים בהם תוכל האישה לקבל מזונות למרות שעל פניו נראה כי אלו לא מגיעים לה על פי החוק, ולעומת זאת מקרים רבים אחרים בהם למרות שנראה כי מגיע לאשה לקבל מזונות מבעלה, בפועל יוכל הבעל להוכיח כי התנהגותה של האישה מקימה עילה למניעתה מלקבל מזונות ממנו.

מעוניינים לדעת עוד פרטים על נושא חשוב ומורכב זה של תביעות מזונות בין בני זוג? צרו קשר עוד היום עם עורכי הדין במשרדנו אשר ישמחו לענות על שאלותיכם הספציפיות.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין