X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

חישוב גובה דמי מזונות

בהליכי גירושין אחת הנקודות הבעייתיות ומעוררות המחלוקת היא – חישוב גובה דמי המזונות. במאמר זה תוכלו לקרוא כיצד מחשבים את גובה תשלומי המזונות לאישה או לילדים.

דמי מזונות רלוונטיים הן לאישה והן לילדים.

מזונות אישה – הם חלק מחובותיו של בעל כלפי אישתו. המדובר בבני זוג ששניהם יהודים ועל הגבר לזון את אישתו מכל הכלל "עולה עימו ואינה יורדת".

מזונות אישה רלוונטיים כאשר האישה אינה עובדת, או לחלופין, כשהיא עובדת אך אינה משתכרת מספיק, ואז יוצאת היא במעשי ידיה תחת מזונותיה.

בסוגיית מזונות אישה יילקחו בחשבון השתכרות האישה (אם בכלל), השתכרות הבעל, והכנסות נוספות שיש לצדדים, לרבות רכוש מכל מין וסוג (ירושה, פיצויים וכו').

תביעת מזונות היא ככל תביעה אחרת – תביעה כספית שיש להוכיח את רכיביה.

יש הבדל משמעותי בעניין מזונות אישה לגבי הערכאה שתדון בתביעה – בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני. על כך יש להיוועץ עם עורך דין לגירושין.

מזונות ילדים – רכיבי מזונות ילדים נחלקים לשלושה חלקים. רכיב המדור, רכיב המזונות והשתתפויות.

מירוץ הסמכויות לא רלוונטי בעניין מזונות ילדים. ההנחה היא שהקטין לא כפוף ל"מרוץ" והוא יכול (באמצעות האפוט\') להגיש את תביעתו היכן שירצה. ולכן גם אם בעל הקדים את אישתו בסוגיית "מירוץ הסמכויות" תוכל האישה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולהגיש תביעה למזונות קטינים, והעניין יידון בבית משפט לענייני משפחה.

בהסכמה משותפת של הצדדים בית הדין הרבני יכול גם הוא לדון בסוגיית מזונות קטינים.

מדור

לילד אחד – רכיב המדור הוא 30% משכירות דירה, לשני ילדים רכיב המדור הוא 40% מרכיב המדור, ולשלושה ילדים ומעלה – 50%. אין המדובר בכלל קבוע, וכל מקרה לגופו. יכולים להיות מקרים שבהם יקבע בית המשפט שהמדור הוא סכום הנמוך מדירה שבה התגוררו הצדדים.

בית המשפט גם יכול לקבוע שרכיב המדור יתחלק בין הורים בחלקים שווים וכך להפחית את חבותו של האב. הדבר ייעשה בעיקר כאשר השתכרותה של האם גבוהה.

יש לצרף לרכיבי המדור את כל האסמכתאות הנדרשות. אישורים על שכירות (חוזה שכירות) או על משכנתא (תשלומי סילוקין).

יש לצרף את כל האסמכתאות לרכיבי הוצאות המדור – חשמל, מים, גז, ארנונה, כבלים, אינטרנט, וועד בית, טלפון, וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג.

כאמור, המדובר בתביעה כספית ויש להוכיח את רכיביה.

מזונות

קיימים מזונות מינימום בפסיקתם של בתי המשפט אשר אינם דורשים הוכחה. יחד עם זאת, בכדי להוכיח את תביעת המזונות יש לפרט את כל הסכומים הנדרשים (ביגוד, הנעלה, כלכלה, נסיעות ועוד).  בכדי למקסם את תביעת המזונות יש גם כאן לצרף ככל שניתן קבלות.

השתתפויות

מעבר למזונות ומדור, קיימות השתתפויות שבהם מתחלקים צדדים בחלקים שווים. לדוגמא: הוצאות רפואיות חריגות שאינן נכללות בביטוח רפואי משלים, קייטנות, גנים, צהרונים, שיעורי עזר, הוצאות חינוך למיניהן, ועוד.

דמי מזונות צמודים למדד המחירים לצרכן

מקובל להצמיד את דמי המזונות למדד המחירים לצרכן שידוע ביום אישור ההסכם, עם עידכון אחת לשלושה חודשים, ללא הפרשים בין עידכון לעידכון.

מזונות בצבא

מקובל שכשילד מתגייס, אב משלם עבורו, במהלך שירות הצבאי החובה, דמי מזונות, בשיעור שליש ממה ששילם ערב גיוסו לשירות הצבאי החובה. ישנם צדדים שמגבילים סעיף זה, כך שרק אם החייל מתגורר בבית האם בזמן השירות הצבאי ישלם האב את מזונותיו לידי הא, אחרת, ישלם את המזונות ישירות לילד.

למידע נוסף בנושא תשלומי מזונות, חישוב גובה מזונות אישה או ילדים – ניתן לפנות בכל עת למשרד עורכי דין עזרא המתמחה בענייני משפחה והליכי גירושין.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין