X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

התנגדות לקיום צוואה ופסילת צוואה

לא כל צוואה שנכתבת ע"י המנוח אכן נחשבת לצוואה חוקית, היות וישנם כמה קריטריונים שעל הצוואה לעמוד בהם כדי להיחשב כלגיטימית על פי חוק. יחד עם זאת, העיקרון הבסיסי ביותר בתחום דיני הירושה הוא שיש לכבד את רצונותיו של המנוח ולכן ביטול הצוואה הוא נושא משפטי מורכב, אם כי בהחלט אפשרי.

על מנת שתהיה לגיטימציה להגיש בקשה לפסילת הצוואה, אחד או יותר מהתנאים הבאים צריכים להתקיים:

  1. חלה השפעה בלתי הוגנת של גורם זר על החלטותיו של המנוח בעת כתיבת הצוואה.
  2. המת נאנס או נסחט על מנת לרשום את צוואתו לפני מותו בהתאם לנוסח הקיים.
  3. כתיבת הצוואה הייתה למעשה חלק מתרמית ומכאן שהיא אינה משקפת את רצונותיו האמיתיים של המת.
  4. המת היה שרוי במצב פיזי או מנטאלי קשה, כמו למשל מחלת אלצהיימר, בעת שכתב את צוואתו ולכן ניתן לערער על תקינותה.

מאחר שדיני הירושה רואים את רצון המנוח לנגד עיניהם, נטל ההוכחה מונח על מי שמעוניין להתנגד לקיומה של הצוואה ולכן במצבים כאלה יהיה משקל מאוד משמעותי לכל ראייה שתוצג כדי להוכיח את אי תקינותה של הצוואה.

איך מגישים בקשת התנגדות לקיום הצוואה?

בדיוק כפי שחוק דיני הירושה מגדיר במדויק מהי צוואה לגיטימית, כך הוא גם מגדיר את הפרוצדורה שיש לבצע על מנת להגיש התנגדות. יש לציין כי הזמן המותר להגשת ההתנגדות מוקצב ובדרך כלל עומד על 14 יום בלבד מהמועד בו פורסמה הודעתו של הרשם לענייני ירושה, לגבי קיומו של צו הצוואה.

במידה ומגיש בקשת ההתנגדות הוא אחד מהיורשים החוקיים – הוא יקבל את ההודעה מהרשם באופן ישיר אך במידה ומדובר ביורש שאינו מופיע באופן רשמי בצוואה (וזוהי למעשה עילתו להגשת ההתנגדות), אז יהיה עליו לעקוב היטב אחר הודעתו של הרשם. אם זה יפספס את מועד הגשת הערעור, לא יוכל להתנגד לקיום הצוואה.

הגשת ההתנגדות כוללת את כתב התנגדות, שבו ייפרט התובע את כל הסיבות שבגללן לדעתו הצוואה אינה חוקית. לכתב הזה רצוי לצרף כמה שיותר הוכחות ואסמכתאות משפטיות על מנת להוכיח את צדקתו.

בנוסף, לכתב ההתנגדות לצוואה יש לצרף תצהיר אשר עבר אימות על ידי עורך דין התומך בכל הנקודות המופיעות בכתב ההתנגדות, לשלם את האגרה עבור הגשת כתב ההתנגדות ולהפיץ אותו במספר עותקים כמספר המשיבים ולהוסיף עותקים לבית המשפט ולנתבע.

בשלב הבא יתקיים דיון בבית המשפט לענייניי משפחה, שם יתבקש המתנגד לקיום צו הירושה להציג את כל ההוכחות והתצהירים שאסף בנוגע לאי כשירותה של הצוואה. רק לאחר שייבדק גוף הראיות, יגיש המתנגד את סיכומיו לבית המשפט ויוחלט האם הצוואה אכן צוואה פסולה. במידה והצוואה נפסלה ואין צוואה אחרת שתחליף אותה, יחולק עזבונו של המנוח בהתאם לכללי חוק הירושה.

במידה והינכם מעוניינים לקבל מידע נוסף וייעוץ משפטי בנושא התנגדות לצוואה ופסילת צוואה, ניתן להתקשר לעורך הדין ערן עזרא בטלפון:  052-5070050, או לחילופין לפרסם שאלה בנושא בפורום דיני משפחה וירושה באתר דין בבית.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין