X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

דוגמא להסכם גירושין

כחלק מעריכת הסכם גירושין יש ליתן את הדגשים לגבי כל הנושאים הקשורים בנישואין ו/או בגירושין. חשוב לציין כי המובא להלן הינו ראשי פרקים (כלליים), שאינם מתאימים לכל מקרה ואינם מקיפים כל מקרה. עוד יודגש, כי כל הסכם גירושין הינו הסכם ספציפי לאותם הצדדים המתגרשים, וכי המקרים אינם זהים. מומלץ מאוד, בכל מקרה ומקרה, להיוועץ עם עורך דין ולקבל ייעוץ ספציפי.

כותב דף זה, הינו עורך דין ערן עזרא. עו"ד עזרא עוסק בעריכת הסכמי גירושין בפרט ובדיני משפחה בכלל. ניתן ליצור קשר לבירורים נוספים או לשאול שאלות בפורום גירושין באתר.

דוגמא להסכם גירושין – כוללת בין היתר את הנושאים הבאים:

 1. הצגת הצדדים – יש להציג את הצדדים, לרבות תעודות הזהות שלהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם. יש להציד את ילדיהם של הצדדים, לרבות תעודות זהות ותאריכי לידה.
 2. אישור ההסכם – יש לציין מהי הערכאה שתאשר את הסכם הגירושין ותיתן לו תוקף של פסק דין, כאשר נושא הגירושין (בפני עצמו), כשמדובר בבני זוג יהודים – יבוצע, בכל מקרה, בבית הדין הרבני.
 3. גירושין – נושא הגט, סידורי גיטין, כתובה, מזונות אישה, שיתוף פעולה בביצוע הליך הגירושין ובסידור הגט, תוך תשומת לב שלא ניתן לבצע סיגור גט כשצדדים מתגוררים יחדיו.
 4. משמורת – משמורת קטינים, ובין היתר, זמני שהיית קטינים באמצע שבוע ובסופי שבוע, הסדרים בחופש הגדול, הסדרים בחגים והסדרי בחופשים למיניהם. מצבים שבהם יש אירוע משפחתי למי מהצדדים, אירועים חגיגיים, יחסים בין ההורים, כבוד ושיתוף פעולה בגידול וחינוך הילדים, הסדרת יציאה מהארץ של הקטינים וכדומה.
 5. מזונות, מדור והצאות מדור והשתתפויות – כחלק מהדיון בנושא מזונות הקטינים – יש לבצע חלוקה של דמי מזונות הכרחיים, דמי המדור (חלק יחסי בשכירות דירה).קצבת ביטוח לאומי – יש להתייחס לנושא קצבת הילדים המתקבלת מהמוסד לביטוח לאומי ולנושא קצבאות החינוך הניתנות לחד הוריות.

  הצמדת המזונות למדד – יש להתייחס להצמדת דמי המזונות למדד המחירים לצרכן, לרוב, ההצמדה מבוצעת אחת לשלושה חודשים, ללא הפרשים בין עדכון לעדכון.

  מזונות בתקופת השירות הצבאי – יש להתייחס לדמי המזונות בתקופת השירות הצבאי של כל קטין – שדמי המזונות בתקופה זו הם שליש ממה ששילם האב ערב הגיעו של כל קטין לגיל 18 שנים.

 6. רכוש – יש לבצע חלוקה של כל פרטי הרכוש של הצדדים וללא יוצא מהכלל. בחלוקה זו יש להתייחס לכל פריט רכושי ולאופן חלוקתו.6.1. חשבונ/ות בנק – יש לפרט את פרטי חשבונות הבנק הרשומים על שם מי מהצדדים ועל שם שניהם. יש לפרט יתרות, ולהגדיר את אופן החלוקה.

  6.2. דירה – יש לפרט את פרטי הדירה, לרבות כתובת וגוש, חלקה ותת חלקה.

  6.2.1. יש להגדיר חובות ו/או התחייבות ו/או משכנתאות וכד' הרובצות על הדירה.

  6.2.2. במידה ויש הסכמה למכירת הדירה למי מהצדדים, מגדירים את אופן המכירה, בין אם ע"י מתווך או בין אם באופן עצמאי, תוך הגדרת אופן חלוקת מכר הדירה, בניכוי הוצאות מכירה.

  6.2.3. במידה ואין שיתוף פעולה במכירת הדירה ו/או רצון להגדיר סנקציה – מקובל למנות כונס נכסים (בדרך כלל את באי כח הצדדים) על מנת שיפעלו לצורך מכירת הדירה בשוק חופשי.

  6.2.4. יש לפרט את המיטלטלין שבדירה – תוך ציון אופן החלוקה. בדרך כלל הנ"ל מבוצע בחלוקה של הגרלה או בחלוקה של שתי רשימות שכל צד בוחר רשימה.

  6.3. עסק/חברה – כשיש למי מהצדדים עסק ו/או חברה קיימת אפשרות למנות מעריך שווי ולהורות על ביצוע חלוקה ויש אפשרות להורות שאותו הצד יישאר עם אותו העסק/החברה, הכל בהתאם לנסיבות.

  6.4. זכויות סוציאליות – צדדים צוברים זכויות ממקומות עבודתם לאורך הנישואין. יש ליתן הוראות בין אם כל צד נשאר עם הזכויות שנרשמו על שמו ובין אם הזכויות מחולקות בין הצדדים מחצה על מחצה. במקרה שבו מסכימים על חלוקה שווה בשווה יש ליתן הוראות לגבי מינוי אקטואר אשר הצדדים יגישו לו את מלוא הזכויות שנצברו.

  6.5. חובות/הלוואות – יש לפרט בהסכם הגירושין את מכלול ההלוואות ו/או ההתחייבות ו/או החובות של הצדדים לרבות אופן רישום ואופן חלוקתם.

 7. הוראות כללית – כל הסכם גירושין כולל הוראות כלליות שמטרתן להביא לסיומו של ההליך, וזאת ע"י הצגת סעיפים של שקיפות, סעיפי ויתור על טענות בגין מרמה ו/או עושק ו/או טעות ו/או הטעייה וכד'.
 8. חתימות הצדדים – יש לחתום בכל עמוד ועמוד של הסכם הגירושין ועל נספחיו.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין