X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

ביטול הסכם גירושין

חתמתם על הסכם גירושין ועשיתם טעות? חתמתם על הסכם גירושין מתוך לחץ? כפו עליכם לחתום? הסכם הגירושין לא קוים? חתמתם על הסכם גירושין שלא קיבל תוקף של פסק דין?

מידי יום אנו מקבלים טלפונים עם המון שאלות בנושא הסכם גירושין. ננסה לעשות קצת סדר בדברים ונענה על השאלה: האם אפשר לבטל הסכם גירושין?

מטרתו של הסכם גירושין

עריכתו של הסכם גירושין אמור להסדיר את מכלול הנושאים הקשורים לחייהם המשותפים של בני הזוג במהלך תקופת הנישואים. הסכם גירושין צריך ליתן וודאות שכשבני זוג מתגרשים – לא יהיו ביניהם מחלוקות נוספות. לא יימשכו המריבות. יתחיל פרק חדש.

הסכם גירושין קובע את הנושאים הקשורים לסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני (ביצוע סידור הגט, כתובה ותוספתה) והן בבית המשפט לענייני משפחה, לרבות חלוקת הרכוש, משמורת ילדים, מזונות ילדים, מדורם ויתר ההשתתפויות.

חתימה על הסכם גירושין

בניגוד להסכמים רבים, הסכם גירושין ייחודי בכך שדרוש בכדי לאשרו תוקף ואישור של ערכאה שיפוטית. הן בית המשפט לענייני משפחה והן בית הדין הרבני מוסמכים בדין לאשר וליתן תוקף של פסק דין להסכם גירושין. בחירת הערכאה תלויה בנסיבות העניין.

מטרת אישורו של הסכם הגירושין

הערכאה השיפוטית המאשרת את הסכם הגירושין מזמנת לפניה את הצדדים. כשהם ניצבים בפניה, בית המשפט/בית הדין, בנסיבות העניין, מקריאים את הסכם הגירושין או את עיקריו, מבררים עם הצדדים אם ההסכם נחתם תוך הבנת משמעויותיו ואם נחתם בהסכמה חופשית. ככל שהערכאה השיפוטית השתכנעה באמור, ניתן להסכם הגירושין תוקף של פסק דין. מכאן שלאחר האישור המדובר כבר בפסק דין.

ביטול הסכם גירושין

אם כך, עינינו הרואות שבשונה מהסכמים רבים, הסכם גירושין לא רק שנחתם ע"י הצדדים אלא שאישורו מקבל תוקף לאחר שערכאה שיפוטית נותנת לו תוקף של פסק דין. עד שאין תוקף של פסק דין הסכם הגירושין אינו תקף.

הערה – ככל שחתמתם על הסכם גירושין שטרם קיבל תוקף של פסק דין – אין זה סוף פסוק. המסמך עליו חתמתם הינו חוזה שניתן לטעון טענות לגביו – אך הוא אינו הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין, כפי שמחייב הדין.

הסכם גירושין שכבר קיבל תוקף של פסק דין ואחד הצדדים מעוניין בביטולו

לא קל לבטל הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין. דיו רב נשפך בעניין זה בכתבי טענות שונים ופסקי דין רבים קיימים בנושא זה.

הסיבות לביטול הסכמי גירושין יכולות להיות רבות. יחד עם זאת, ע"מ שניתן יהיה לבטל את אותו הסכם גירושין – מוטל נטל ראיה מאוד גבוה.

לחץ קיצוני, טעות והטעיה, עושק וכפייה, יכולים להוות עילות לביטול הסכם הגירושין. הצד הטוען טענות אלו עליו נטל ראיה, ונטל גבוה במיוחד. זאת מהטעם שצד הטוען לאותו הלחץ, כבר ניצב בפני ערכאה שיפוטית, אשר בחנה את הדברים ולאחר שהשתכנעה נתנה תוקף של פסק דין – יהיה קשה להעלות טענות אלו. ברור שיהיה צורך להביא ראיות חזקות וכבדות משקל בכדי שניתן יהיה להוכיח הטענה. אך הדבר אפשרי. כל מקרה לנסיבותיו.

הדרך לפעול לשינוי נושאים בהסכם גירושין ללא תביעה לביטול הסכם גירושין

חרף העובדה שנחתם הסכם גירושין אשר קיבל תוקף של פסק דין – קיימים שני נושאים שניתן בכל עת לעתור לגביהם – שינוי משמורת קטינים ושינוי דמי מזונות הקטינים. כלומר, אין צורך להגיש תביעה לביטול הסכם גירושין אלא ניתן לעתור לתביעת משמורת – על אף שהיא הוסדרה כבר במסכם הסכם גירושין וכך גם לגבי העלאת או הפחתת דמי המזונות.

נושא זה קשור לשינוי נסיבות מהותי, נטל ההוכחה שונה לגביו, ויש לבחון עם עורך דין לגירושין את הדרך הטובה ביותר לנסיבות העניין.

ביטול הסכם גירושין – סיכום

אם הסכם גירושין נחתם ולא קיבל תוקף של פסק דין – אין זה סוף פסוק. גם אם ההסכם נחתם וקיבל תוקף של פסק דין יש עילות מוכרות בדין לביטולו אך זה כרוך, כאמור, בנטל ראיה גבוה במיוחד. הדרך "העוקפת" בנסיבות מתאימות היא להגיש תביעות נפרדות בנושאי שינוי המשמורת ושינוי גובה דמי המזונות, אך בכל מקרה, מומלץ להיוועץ עם עורך דין לענייני גירושין אשר יחווה דעתו לכל מקרה ומקרה.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין