X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

מדריך לכתיבת הסכם גירושין

בעת שעורכים הסכם גירושין, חשוב לוודא שהוא נאטם הרמטית ואין בו פרצות או עילה לחדש את הדיונים בעתיד. ישנם נושאים שהם תמיד דינאמיים – כמו מזונות ילדים ומשמורת הילדים, אך גם את הנושאים הללו ניתן לנסח בצורה נכונה. מאחר שלבני הזוג המתגרשים יש ברוב המקרים אינטרסים מנוגדים, יש להגדיר את כל עקרונות הפרידה שלהם במדויק, שכן כל אחד מבני הזוג לא יהסס להשתמש בפרצה כזו לטובתו האישית.

יחד עם זאת, עריכת הסכם גירושין יכולה לקצר משמעותית את תהליך הגירושין כולו, שכן אז בני הזוג מגיעים להסכמה הדדית מחוץ לכותלי בית המשפט, מה שחוסך לא רק הוצאות משפט מיותרות אלא ברוב המקרים גם עוגמת נפש. הסכמי גירושין חוסכים ריבים מיותרים בבית המשפט, עלויות גבוהות עבור הוצאות משפט, אך כמובן כדי להגיע להסכמה כזו, בני הזוג הנפרדים נדרשים לשמור על יחסים קורקטיים ואפיקי תקשורת פתוחים. לשם כך נדרשת מילה אחת – הסכמה!

מה מגדירים במסגרת הסכם הגירושין?

אחת הנקודות החשובות ביותר שעל הסכם הגירושין להתייחס אליהן היא כמובן הנקודה הפיננסית, המעוררת לא פעם מחלוקות קשות בין בני הזוג הנפרדים. לכן, הסכם הגירושין צריך לקבוע את חלוקת הרכוש המדויקת בין בני הזוג. במידה ובני הזוג הם עצמאיים, הרי שחלוקת הרכוש תהיה מורכבת יותר ולכן יידרש מומחה כלכלי שיסייע לבצע הפרדת נכסים מדויקת.

חשוב ליתן דגשים לכל עניין ועניין רכושי, לחלוקת הכספים, חשבונות הבנק, לחובות, להתחייבויות, הלוואות, זכויות סוציאליות וכל נכס אחר בעל ערך כספי.

משמרות ילדים

נושא נוסף שמעורר מחלוקת בקרב בני הזוג ואינו מתייחס לפן הכלכלי הוא הסדר המשמורת והסדרי הראייה של הילדים. גם זה נושא רגיש ולכן מוטב לסכם את הפרטים במדויק. הסכם הגירושין ייקבע אצל מי יישארו הילדים, כל כמה זמן יראה אותם האב (או האם, במידה והוחלט כי הילדים נשארים אצל האב), איך תתנהל חלוקת החופשים והחגים וכד'.

בנוסף, יש ליתן הוראות נוספות לעניין אופן התנהלות ההורים על הילדים, תהליך קבלת החלטות לגבי נושאים מהותיים בגידול הילדים , חינוך, בריאות ועוד.

כתובתה של האישה ומזונותיה

על הסכם הגירושין לכלול סעיף המתייחס לכתובתה של האישה, תוספתה ומזונותיה. לרוב, נהוג שהאישה בכפוף למילוי תנאי ההסכם ולסידור הגט, מוותרת על מזונותיה, כתובתה ותוספתה.

מקובל במסגרת גירושין גם לכלול את כל ההוראות הרלוונטיות לעניין עצם הגירושין בבית הדין הרבני ולסידור הגט. יש חשיבות מאוד גדולה לניסוח, שכן גט הגבר נותן, ועליו להסכים ליתן זאת, וגט על האישה לקבל, ועליה גם להסכים לקבלו.

רק לאחר שיוגדרו כל הקריטריונים שצוינו, הסכם הגירושין יהיה ערוך ומוכן.

האם הסכם גירושין תופס בכל המקרים?

גם לאחר שבני הזוג שיתפו ביניהם פעולה וערכו במשותף הסכם גירושין מבלי לפנות לבית המשפט, אין זה אומר שההסכם תופס באופן אוטומטי. בניגוד לכל הסכם אחר, בהסכמי גירושין על בית המשפט/בית הדין, לפי העניין, לאשר את ההסכם וליתן לו תוקף של פסק דין. בתי המשפט גם מתערבים בהוראות ההסכם במידה וההוראות אינן חוקיות ו/או ניתנות למחלוקת.

בית המשפט גם בודק, בין היתר, אם הצדדים חתמו על ההסכם מרצון טוב וחופשי, שהם מבינים את משמעויות ההסכם, ושהוא נחתם ללא כפייה של מי מהצדדים.

במקרה שבו בימ"ש אישר הסכם גירושין יהיה מאוד קשה למי מהצדדים לחזור מי מאשר סוכם.

כל הזכויות שמורות - דין בבית - עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט