X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

מילוי טופס בקשה ליישוב סכסוך – החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה

על פי החוק החדש, החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה, בן/בת זוג המעוניינים להתגרש, צריכים לפתוח תחילה בהליך של יישוב סכסוך. כלומר, הם אינם יכולים להגיש תביעת גירושין, תביעת מזונות או תביעת רכוש ללא הגשת בקשה ליישוב סכסוך. ההליך של פתיחת תיק היישוב סכסוך הוא טכני. תשלום של אגרה של 100 ₪ ומילוי טופס.

ראו – טופס 1 (תקנה 2) – בקשה ליישוב סכסוך לפי תקנה 2 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה – התע"ו – 2016:

http://elyon1.court.gov.il/heb/forms/tofes1.pdf

הליך היישוב סכסוך, שנראה על פניו פשוט, גולם בחובו מידע רב שקשור להליכים המשפטיים. בנסיבות מסוימות, יש אפשרות לעשות פעולות משפטיות בו בזמן הליך יישוב הסכסוך.

צדדים רבים שפותחים הליך של יישוב סכסוך/מקבלים הזמנה להליך של יישוב הסכסוך, מתייעצים באופן זה או אחר עם עורכי דין גירושין. מכאן – שחשוב להגיע מוכנים ולהיוועץ עם עורך דין. זה חשוב הן לצורך סיום הליך בהסכמה בדרך נכונה והן לצורך הגנה על זכויות עתידיות במסגרת הליך הגירושין.

יתרון בבחירת הערכאה השיפוטית

פתיחת הליך זה מוביל למצב שבו מי שפתח בהליך יכול להקדים ולקבל יתרון מבחינת "מרוץ סמכויות" – בחירת הערכאה המתאימה – להגיש תביעות בבית הדין הרבני או בבית המשפט.

הגשת סעד זמני

עם פתיחתו של תיק יישוב הסכסוך, יש באפשרותכם, בנסיבות מתאימות, להגיש סעדים זמניים דחופים. סעדים בענייני קטינים, הסדרי ראייה, מזונות, הותרת מצב על כנו ועוד.

טופס הזמנה לפגישת מהו"ת

לאחר פתיחת הליך היישוב סכסוך תקבלו הזמנה לפגישת מהו"ת – טופס 2.

http://elyon1.court.gov.il/heb/forms/tofes2.pdf

טופס סיום ההליך

לכל אחד מהצדדים יש האפשרות להודיע על אי רצונו בהמשך הליך יישוב הסכסוך.

טופס 3 (תקנה 8) – הודעת הצדדים על החלטתם בעניין הליך ישוב הסכסוך בהסכמה

http://elyon1.court.gov.il/heb/forms/tofes3.pdf

כל הזכויות שמורות - דין בבית - עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט